Цркавица: Директори раде за 3000 и 2500 КМ

Сви директори запослени у области просвјете и културе Републике Српске потписали су нове менаџерске уговоре о платама и тако испоштовали закључак Владе РС да плата, заједно са регресом, топлим оброком, зимницом и осталим примањима по основу радног односа, не могу бити веће од 3.000 КМ за директоре, и 2.500 КМ за извршне директоре у јавним […]


Цркавица: Директори раде за 3000 и 2500 КМ

Сви директори запослени у области просвјете и културе Републике Српске потписали су нове менаџерске уговоре о платама и тако испоштовали закључак Владе РС да плата, заједно са регресом, топлим оброком, зимницом и осталим примањима по основу радног односа, не могу бити веће од 3.000 КМ за директоре, и 2.500 КМ за извршне директоре у јавним […]