СМРТНА КАЗНА (CAPITAL PUNISHMENT)

Хладан, животно-енглески грозничав и старолондонски кишан филм. Једноставна прича, међу примитивним људима без великих идеала.