Пројекти за очување Неретве

У неумском хотелу "Сунце", 7. јуна се одржала завршна радионица за два пројекта WWF-а: "Живјети Неретву" и "Европско срце живота". Радионици је присуствовао велики број узваника, како из владиног, тако и из невладиног сектора. Већина присутних је и директно била укључена у активности имплементиране у оквиру ова два пројекта, те су изразили своје задовољство постигнутим […]

четвртак, јун 9, 2011 / 17:31

У неумском хотелу "Сунце", 7. јуна се одржала завршна радионица за два пројекта WWF-а: "Живјети Неретву" и "Европско срце живота". Радионици је присуствовао велики број узваника, како из владиног, тако и из невладиног сектора. Већина присутних је и директно била укључена у активности имплементиране у оквиру ова два пројекта, те су изразили своје задовољство постигнутим резултатима.

WWF је једна од највећих и најугледнијих свјетских независних организација за заштиту природе, с готово пет милијуна присташа и глобалном мрежом активном у више од стотину земаља.

WWF-ова присутност у БиХ почела је са пројектом „Живјети Неретву“, који се имплементира још од краја 2006. године. Циљ пројекта је било установити најбољу методологију дефинисања природног протока вода у сливу ријеке Неретве и укључење те методологије у легислативу Босне и Херцеговине, у складу са ЕУ Директивом о водама. Једно од највећих достигнућа овог пројекта је израда Нацрта Правилника о еколошки прихватљивом протоку. Прије почетка пројекта концепт еколошки прихватљивог протока био је скоро непознат у БиХ, док данас, не само да је познат, већ су надлежне Агенције за воде обучене како да га израчунају и имплементирају те тиме омогуће нормално функционирање екосистема у сливу Неретве, који су под великим притиском са стране индустрије, урбанизације и енергетике.

Фокус пројекта „Европско срце живота“, који се имплементира од 2007. године, била је евалуација биолошке разноликости врста и станишта у Босни и Херцеговини. Кроз пројект „Европско срце живота“ WWF је помогао институцијама БиХ идентифицирати и картирати будућа подручја Натура 2000, у складу са Директивом о стаништима Европске уније. WWФ је извео више теренских активности, ГИС анализа и стручних тренинга, како би се сурадници мјеродавних институција едуцирали на подручју познавања система Натура 2000 и ГИС анализа. Као најзначајнији резултат пројекта може се навести публикација о свим идентификованим врстама и стаништима, која садржи око 400 страница, а чији се завршетак штампе очекује до краја јуна ове године.

„Оба пројекта су међу својим активностима имала и едукацију и подизање свијести како младих, тако и шире популације, о потреби заштите и одрживог управљања природним ресурсима. На тај начин су WWF-ови пројекти значајно допринијели подизању свијести о заштити околиша, и указали на ургентност потребе за његовим очувањем,“ рекао је др. Бранко Вучијак, водитељ пројекта у WWF-у.

Мора се нагласити да су у оба пројекта били укључени врхунски стручњаци, како из наше земље, тако и из иностранства, што је умногоме допринијело квалитети постигнутих резултата.

WWF наставља своје активности у Босни и Херцеговини кроз пројект „Иницијатива за одрживу хидроенергију у Динарском луку“, који покрива три пројектна подручја: слив Неретве, Хутово блато и Ливањско поље. Циљ пројекта је ублажити посљедице планираног развоја хидроелектрана, највеће пријетње слатководним екосистемима у Динарском луку, кроз прихваћање принципа и стандарда одрживе хидроенергије.Оставите одговор