Најплаћеније професије у РС

Највеће плате у Републици Српској у 2010. години имали су запослени у области финансијског посредовања гдје је просјечна плата износила 1.221 марку, док је најнижа плата била у угоститељству и износила је 531 марку. Просјечне бруто и нето плате један су од кључних показатеља достигнутог нивоа у развоју, како појединачних подручја дјелатности тако и укупне […]

уторак, фебруар 8, 2011 / 10:13

Највеће плате у Републици Српској у 2010. години имали су запослени у области финансијског посредовања гдје је просјечна плата износила 1.221 марку, док је најнижа плата била у угоститељству и износила је 531 марку.

Просјечне бруто и нето плате један су од кључних показатеља достигнутог нивоа у развоју, како појединачних подручја дјелатности тако и укупне економије.

Према подацима Завода за статистику РС просјечна нето плата у Републици Српској у децембру 2010. године износила је 798 марака и у односу на плату из новембра већа је за седам марака.

Просјечна нето плата у Републици Српској за 2009. годину је износила 788 КМ, док је бруто плата износила 1.204 КМ.

Више од осталих зарађивали су и запослени у области државне управе и одбране и обавезном социјалном осигурању, гдје су просјечне плате износиле 1.046 марака, док су у области здравственог и социјалног рада плате износиле 1.018 марака.

Осим запослених у ресторанима и хотелима, најмање зараде имали су и радници запослени у прерађивачкој индустрији, грађевинарству, рибарству, те трговини на велико и мало.Оставите одговор