Ињац наредила банкама да крше закон!

Агенција за банкарство Републике Српске наредила је свим банкама у Републици Српској да обуставе исплате са свих рачуна неуредних дужника и њихових гараната према Бобар банци, те да ова блокада има приоритет прије било ког другог налога за исплату, ексклузивно сазнаје пословни портал Капитал. Рјешење Агенције за банкарство изазвало је пометњу у домаћим банкама, јер […]

среда, октобар 7, 2015 / 12:00

Агенција за банкарство Републике Српске наредила је свим банкама у Републици Српској да обуставе исплате са свих рачуна неуредних дужника и њихових гараната према Бобар банци, те да ова блокада има приоритет прије било ког другог налога за исплату, ексклузивно сазнаје пословни портал Капитал.

Рјешење Агенције за банкарство изазвало је пометњу у домаћим банкама, јер исплате дужника Бобар банке стављају у први ранг приоритета, на примјер и прије правоснажне судске пресуде о блокади неког рачуна, чиме се крше бројни законски прописи.

„Све банке на подручју Републике Српске дужне су обуставити исплате (блокирати рачуне) са свих рачуна неуредних дужника и гараната дужника, чији је списак дио овог рјешења, све док се доспјеле обавезе дужника према Бобар Банци не измире“, пише у интерном Рјешењу директорице Агенције Славице Ињац од 30. септембра ове године.

Но, оно што је упалило аларм и већ почело производити посљедице је члан 4. Рјешења Агенције донесеног на приједлог ликвидационог управника Бобар Банке Миле Максимовића.

„Овакву одлуку Агенције за банкарство, свака банка је дужна извршити прије сваког другог налога за исплату и прије сваког другог основа за наплату утврђеног у другим законима“, наводи се у Рјешењу.

Директори банака у Српској у страху од Агенције већ су почели да примјењују ово рјешење, иако су нам незванично признали да Агенција нема право да исплату у корист једне банке стави на врх приоритета, чак и прије наплате у корист извршних судских пресуда, мјеница, алиментације и друго.

Агенција је исту инструкцију банкама послала и 21. јануара ове године под бројем 04-78/15.

У Рјешењу се нигдје не наводи правни лијек, тако да лица која сматрају да су њихова права угрожена или повријеђена не могу остварити правну заштиту.

Прве тужбе против банака

Грађани који су оштећени, већ најављују прве тужбе и то не Агенције, већ против банака које поступе по Рјешењу.александар сајиц

„Један наш клијент је прије одређеног времена презентовао мјеницу свог дузника код једне домаће банке. Наплата је ишла без проблема, на уобичајени начин да кад дужник прими новац на рачун у банци они га пребаце на рачун мог клијента. Цијели мјенични износ још није ни близу наплаћен. Прије пар дана клијент је обавјештен из банке да не могу више поступати по његовој мјеници због оваквог Рјешења Агенције за банкарство РС“, каже Aлексадар Сајић власник Адвокатске фирме „Сајић“ Бања Лука.

Сајић каже да ће његов клијент без оклијевања тужити банку уколико остане при одлуци да поступа по спорном Рјешењу.

„Банка у оваквим случајевима чини дио система принудне наплате и дужна је да поступа по Закону о извршном поступку и Закону о мјеници, а не по невјероватним налозима Агенције који су у супротности комплетном домаћем правном систему, јер се њиме намеће обавеза појединцима без могућности изјављивања правног лијека“, каже Сајић.

Закон о унутрашњем платном промету

Члан 30.

(1) Овлашћена организација која води главни рачун пословног субјекта налоге за принудну наплату, дате на основу члана 22. ст. 2. и 3. овог закона, не враћа, него евидентира и извршава из расположивих средстава на рачуну, на начин и према сљедећем редослиједу приоритета:

а) извршна рјешења на основу којих се извршавају обавезе по основу јавних прихода – према времену пријема,

б) друга извршна судска рјешења, други извршни наслови, налози на основу законских овлашћења према времену пријема,

в) налози повјерилаца на основу доспјелих хартија од вриједности, мјеница или овлашћења које је дужник дао својој банци и свом повјериоцу – према времену пријема и

г) остали основи за наплату.

Кршење закона

Чланом 30. Закона о унутрашњем платном промету, јасно је прописано да први ред приоритета имају налози Управе за индиректно опорезивање БиХ и Пореске управе РС, други ред имају друга извршна судска рјешења.

Дакле у конкретном случају, примјењујући Закон о унутрашњем платном промету Рјешење Агенције спада у другу групу приоритета „налози на основу законских овлашћења“, а не како је то директорица Славица Ињац банкама наложила да изврше „прије сваког налога за исплату и прије сваког другог основа за наплату утврђеног другим законима“.

Ово Рјешење је супротно и Закону о извршном поступку, члан 138. који прописују ограничења код извршења, односно извршенику се остављају минимални услови за живот (за примања до 1.000 КМ мјесечно извршење се може спровести до једне половине примања, а на дијелу потраживања која прелазе 1.000 КМ, извршење се може спровести до износа двије трећине потраживања).

У Агенција за банкарство сматрају да је њихово Рјешење изнад закона и да има предност у односу на закон. Поставља се питање заштитете интереса трећих лица која имају правоснажну судску одлуку и рјешење о извршењу, чиме се дерогирају бројне законске одредбе.

Ињац: Грађани сами да провјеравају банке

Славица Ињац је изазвала револт комплетне јавности када је у Народној скупштини Републике Српске на оптужбе да није правовремено реаговала у случају Бобар банке сву кривицу пребацила на грађане.

Она је клијенте банака савјетовала да сами провјеравају колико су неке банке у кризи. “Онај ко има више средстава треба да има више и економског знања и нека прати ревизорске извјештаје, сајтове банака и нека тражи информације од самих банака”, рекла је Ињац.Оставите одговор