Мистериозни круг који зрачи

Природни или феномен више силе – круг у којем ниједна биљка не расте, као шестаром одређен од шест људских корака у пречнику, који треба да се научно истражи, налази се усред њиве сада високог кукуруза, а свуда около бујне вегетације на имању власника Ђорђа Кузмановића (76).