САМАРИЋАНКА (사마리아)

Корејски филм марисане сведене на минимум. Теквандо је замијењен свакидашњим ситуацијама. Као перлама нанизаним на дуготрајно приповједање уз пространства без дијалога, те оне постају саме себи сврха. На тај начин и главно изражајно средство.