Херцег ТВ и Општина Требиње

Доброслав Ћук није се јасно очитовао о понуди Мата Уљаревића о продаји Херцег ТВ. Траже се додатне информације и гаранције. Радници палили гуме. Полицијa пријетила привођењем.