ИЗ ПАКЛА (FROM HELL)

Још једно од виђења идентитета Џека Трбосјека, али рађено по стрипу.