ГРАД ГРИЈЕХА (SIN CITY)

Директан визуелни такмац, Бесмртна, у поређењу дјелује као школски програм. И причом, и техником снимања.