Финансирање странака: Предлаже се повећање границе прилога

Приједлогом закона о финансирању политичких странака, који је Интерресорној радној групи доставио министар правде БиХ Бариша Чолак, предвиђено је да се износ добровољних прилога правних лица повећа са 12.000 на 50.000 КМ, а физичких лица са 6.400 на 10.000 КМ годишње.