Хало, хало…број фиксних прикључака у паду!

Број фиксних телефонских прикључака у посљедње три године рапидно опада и узмиче пред мобилном телефонијом и кориштењем нових комбинованих пакетских телекомуникацијских понуда, показују подаци Регулаторне агенције за комуникације БиХ.