Пренос власништа над Целпаком

Влада Републике Српске на општину Приједор пренијела је без накнаде право својине на некретнинама некадашње Фабрике целулозе и папира "Целпак" Приједор у сврху организовања пословних активности и стварања нове предузетничке инфраструктуре.


Пренос власништа над Целпаком

Влада Републике Српске на општину Приједор пренијела је без накнаде право својине на некретнинама некадашње Фабрике целулозе и папира "Целпак" Приједор у сврху организовања пословних активности и стварања нове предузетничке инфраструктуре.