Жељезнички: Шта је Влада одлучила у име вас који сте је изабрали

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 147. редовној сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Жељезницама Републике Српске по хитном поступку.

четвртак, 12 октобра, 2017 / 16:44

Жељезнице Републике Српске су предузеле активности на спровођењу поступка реструктурирања овог привредног друштва. Да би се омогућило да се поступак успјешно оконча, неопходно је да се ријеши питање вишка радника. Већи број радника Жељезница Републике Српске има године стажа предвиђене прописима који уређују област пензијског осигурања, али немају потребне године живота. У овом случају ради се, углавном, о радницима извршне службе којима се признаје бенефицирани радни стаж, те, уколико остану незбринути након реструктурирања, мала је или скоро никаква могућност да нађу ново запослење.

Доношењем приједлога по хитном поступку привредно друштво би, већ након ступања на снагу закона, могло да ријеши питање пензионисања око 260 радника. Свјетска банка је активно укључена у овај поступак, а Министарство саобраћаја и веза и Жељезнице Републике Српске воде преговоре са банком за добијање кредита којим би се поступак реструктурирања успјешно спровео.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о наставку сарадње са Европском комисијом и Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) у оквиру нове фазе Пројекта опоравка од поплава у Републици Српској и донијела Одлуку о прихватању донаторских средства Европске уније у износу од 6.800.000,00 ЕУР (13.294.000,00 КМ) одобрених Републици Српској по Споразуму о бесповратној помоћи Европске уније број 2017/388-193 закљученим са Развојним програмомУједињених нација (УНДП) ради реализације нове фазе Пројекта опоравка од поплава у Републици Српској.

Донаторска средства се прихватају ради реализације нове фазе Пројекта опоравка од поплава у Републици Српској. Укупна процијењена вриједност Пројекта износи до 7.701.524,88 ЕУР (15.062.873,40 КМ). Суфинансирање Владе Републике Српске за реализацију Пројекта износи до 1.300.000,00 КМ (664.679,44 ЕУР) или 8,63%, а преостали износ до 463.229,40 КМ (236.845,44 ЕУР) или 3,08% обезбиједиће јединице локалне самоуправе укључене у Пројекат.

Одобрена донаторска средства користиће се за реализацију пројектних активности усмјерених на трајно стамбено збрињавање и економско оснаживање жртава поплава и клизишта у Републици Српској кроз изградњу и санацију индивидуалних стамбених објеката, помоћ малој пољопривреди, те креирање нових радних мјеста у приватном сектору, а све у циљу наставка пружања помоћи социјално угроженим категоријама становништва у поплављеним подручјима.

За потписивање Пројектног споразума између Владе Републике Српске и УНДП у БиХ овлашћује се министар финансија. Носилац пројектних активности на подручју Републике Српске је УНДП у БиХ. За праћење и извјештавање Владе о реализацији ове одлуке задужује се Министарство финансија.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању финансирања за пројекат "Реконструкција Романијске улице у Палама", у општини Пале из донаторских средстава Владе Републике Србије. Процијењена вриједност пројекта, на основу Пројектног плана достављеног од општине Пале износи до 1.317.948,35 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира 977.915,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је општине Пале.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању финансирања за пројекат "Извођење машинских инсталација, топлотне изолације и замјена столарије у Основној школи Меша Селимовић у Насеобини Лишња, општина Прњавор", у општини Прњавор из донаторских средстава Владе Републике Србије. Процијењена вриједност пројекта, на основу Пројектног плана достављеног од општине Прњавор износи до 142.000,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира 97.700,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је општине Прњавор.

Одобрене пројектне активности утврђене су пројектним плановима. За потписивање субсидијарног споразума између Владе Републике Српске и општина Пале и Прњавор о финансирању Пројекта донаторским средставима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије овлашћује се Министар финансија. За реализацију ове одлуке задужују се Министарство финансија и Општина Прњавор.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина.

Центар је у извјештајном периоду наставио са испуњавањем својих обавеза прописаних законом, с тежиштем на тражењу несталих лица, истраживању рата и ратних догађаја, те праћењем правосудних процеса у предметима ратних злочина.

Поред тежишних активности, настављен је рад на већем броју већ започетих пројеката, а осмишљени су и реализују се и нови пројекти, те је настављена сарадња са институцијама и невладиним организацијама.

Проблеми који се јављају у области из надлежности Центра, односе се прије свега, на процес тражења несталих лица, односно на рад правосудних институција на процесуирању ратних злочина, гдје је настављен дискриминаторски однос на штету српског народа.

И поред проблема који су се јављали и који се јављају, Центар је у извјештајном периоду испунио све циљеве и задатке који су пред њега постављени законским и подзаконским актима и Програмом рада, а поред предвиђених циљева и задатака уложен је и одређен напор да се осмисле и реализују нове активности и пројекти.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о сарадњи институција Републике Српске са Међународним кривичним судом за ратне злочне почињене на подручју бивше Југославије са сједиштем у Хагу за период 01.01. – 31.12.2016. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за приватизацију станова изграђених и набављених средствима Владе Републике Српске у општинама Источно Ново Сарајево, Гацко и Билећа.

Даје се сагласност да се изврши приватизација 42 (четрдесет два) стана у својини Републике Српске у општинама Источно Ново Сарајево, Гацко, Билећа, која се користе за алтернативни смјештај избјеглица и расељених лица, а изграђени су и набављени средствима Владе Републике Српске и налазе се на располагању код Министарства за избјеглице и расељена лица.

Приватизација станова врши се откупом у складу са Законом о приватизацији државних станова.

Право откупа станова имају лица за која је Министарство за избјеглице и расељена лица, ревизијом, утврдило да испуњавају услове за коришћење ових станова по основу права на алтернативни смјештај у складу са позитивним правним прописима, а исти су се изјаснили да желе откуп предметних станова.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог рјешења о разрјешењу директора Опште болнице Зворник Милорада Дрљевића.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог рјешења о именовању вд директора Опште болнице Зворник Јована Окуке.

Сектор за информисање-

Биро за односе са јавношћу