Засиједала Влада Српске: Од минибуса за Вукосавље, до 188.969,95 КМ за Љетњу школу спорта…

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 150. сједници у Бањој Луци, Информацију о захтјеву Општине Вукосавље за учешћем у финансирању набавке минибуса за потребе превоза ученика и радника ове општине.

четвртак, 2 новембра, 2017 / 17:08

Будући да на територији општине постоји проблем превоза, како ученика, тако и радника због непостојања организованих аутобуских линија, општина се одлучила на набавку комби возила које би служило у сврхе превоза.

Влада је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да обезбиједе средства за учешће у набавци минибуса за превоз ученика и радника Општине Вукосавље у износу од 11.750,00 КМ, што представља око 50% од укупног износа потребних средстава за набавку минибуса.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности за куповину стана у Источној Илиџи, површине 44,40 m², по цијени од 59.052,00 КМ, за збрињавање породице погинулог борца.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању финансирања за пројекат "Санација моста Краља Александра I Карађорђевића преко ријеке Дрине између Зворника Малог Зворника", из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Процијењена вриједност Пројекта на основу Пројектног плана достављеног од Града Зворник износи до 1.391.693,50 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 1.170.000,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је Града Зворник.

За потписивање субсидијарног споразума између Владе Републике Српске и Града Зворник о финансирању Пројекта донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије овлашћује се Министар финансија.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању финансирања за пројекат "Изградња дјечијег обданишта у Брчко дистрикту БиХ", из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Процијењена вриједност Пројекта на основу Пројектног плана достављеног од Брчко дистрикта БиХ износи до 982.915,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 977.915,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је Брчко дистрикта БиХ.

За потписивање субсидијарног споразума између Владе Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ о финансирању Пројекта донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије овлашћује се Министар финансија.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о раду радних група за европске интеграције у домену техничке финализације одговра на питања из Упитника Европске комисије и исту усваја. Влада је сагласна са технички финализованим одговорима на Упитник Европске комисије за осам радних група и сагласна је да се ови одговори упуте на превођење, те захтијева да се нацрти преведених одговора доставе на верификацију Влади Републике Српске прије њиховог упућивања Европској комисији.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку упозна Кабинет предсједавајућег Савјета министара и Дирекцију за европске интеграције БиХ.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о хемикалијама. Овим законом уређује се класификација, обиљежавање и паковање хемикалија; безбједносно-технички лист; обављање дјелатности са хемикалијама; Интегрални инвентар хемикалија; ограничења и забране хемикалија; услови за увоз и извоз хемикалија; стављање детерџената на тржиште; интегрисано управљање хемикалијама; надзор и друга питања од значаја за безбједно управљање хемикалијама у Републици Српској.

Циљ Закона о хемикалијама је заштита здравља људи и животне средине од штетног утицаја хемикалија.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о могућој сарадњи са Народном Републиком Кином у програмима усмјереним на унапређење и развој здравственог/болничког система у Републици Српској.

Влада Републике Српске подржава покретање иницијатива за изналажење повољних финансијских аранжмана у НР Кини за припрему и реализацију пројеката Модернизација болница у Републици Српској и да се за исте потребе изнађу кредитна средстава у износу до 70.000.000 US$.

У припремљеном плану за будућа улагања у болнички сектор кроз пројекат Модернизација болница у Републици Српској, планирана је изградња и опремање нове ЈЗУ болница у Добоју, опремање приоретном медицинском опремом здравствених установа у Републици Српској: ЈЗУ УКЦ РС; ЈЗУ болница Приједор; ЈЗУ болница Градишка; ЈЗУ болница Бијељина; ЈЗУ болница Зворник; ЈЗУ болница Требиње; ЈЗУ болница Невесиње; ЈЗУ болница И. Сарајево; ЈЗУ болница Фоча, ЈЗУ болница Мљечаница, ЈЗУ болница Соколац, опремање истраживачког центра Медицинског факултета у Бања Луци и едукација здравствених радника у новим здравственим технологијама и пружању нових медицинских услуга.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о дигитализацији судске архиве као саставног дијела пројекта регистрације пословних субјеката у Републици Српској електронским путем (on-line).

Средства за имплементацију овог пројекта су готово у потпуности осигурана из донаторских извора. Међутим, став Тима за израду акционог плана за реализацију пројекта јесте да је од значаја да се у највећој могућној мјери осигура тачност података током процеса дигитализације, за што је потребна унутрашња контрола кадрова из Окружних привредних судова. Министарство правде Републике Српске, у сарадњи са Окружним привредним судовима утврдило је да ће процес трајати 6 мјесеци и да је потребно ангажовати 6 радника у 5 привредних судова, што износи 40,000 КМ за ове потребе.

Влада Републике Српске задужује Министарство финансија да у сарадњи са Министарством правде, ради осигурања средства у износу од 40.000 КМ, за ангажовање контролора процеса дигитализације судске архиве при Окружним привредним судовима у Републици Српској, изврши прерасподјелу средстава између правосудних институција у ресорној надлежности Министарства правде Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројекта "Љетна школа спорта Републике Српске 2017".

Министарство породице, омладине и спорта шеснаесту годину заредом je организовало "Љетну школу спорта Републике Српске”, односно спортски камп за најперспективније спортисте Републике Српске.

Реализација овогодишње Школе спорта се проводила кроз 10 смјена у периоду од 18.06.2017. до 27.08.2017. године. Кроз "Љетну школа спорта Републике Српске 2017”, која је организована у Требињу и осам градова Републике Српске учествовало је око 1500 младих спортиста из 31 спортске гране/гране спорта.

Министарство породице, омладине и спорта је финансирало комплетан смјештај и исхрану током седмодневног боравака за 770 перспективних спортиста, и то 730 перспективних спортиста из Републике Српске и 40 перспективних спортиста из Републике Србије, у укупном износу од 188.969,95 КМ.

Влада Републике Српске разматрала је и усвојила Информацију о стању на тржишту хартија од вриједности, раду и пословању Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за прво полугодиште 2017. године.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01 − 30.06.2017. године и Извјештајем о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенцијеr за банкарство Републике Српске за период 01.01 − 30.06.2017. године.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о стању сектора oсигурања у Републици Српској за период 01.01- 30.06.2017. године, Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период 01.01.- 30.06.2017. године и Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период 01.01- 30.06.2017. године.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о молби за помоћ ЈУ "Бања Дворови", Бијељина за одлагање поступка принудне наплате пореских обавеза. Влада Републике Српске препоручује Пореској управи да ЈУ "Бања Дворови" привремено одгоди поступак принудне наплате свих доспјелих, а неплаћених пореских обавеза до 31.12.2018. године.