Започети активности ради доношења стратегије у области малољетничког преступништва!

Министарство правде Републике Српске упутило је приједлог Влади да започне активности на доношењу стратешког документа РС у области малољетничког преступништва, јер Нацрт новог акте ове врсте Министарства за људска права и избјеглице БиХ "Дјеца у сукобу са законом у БиХ" за период 2011-2014. година није прихватљив за институције РС. У информацији овог министарства Влади о […]

петак, 6 маја, 2011 / 07:17

Министарство правде Републике Српске упутило је приједлог Влади да започне активности на доношењу стратешког документа РС у области малољетничког преступништва, јер Нацрт новог акте ове врсте Министарства за људска права и избјеглице БиХ "Дјеца у сукобу са законом у БиХ" за период 2011-2014. година није прихватљив за институције РС.

У информацији овог министарства Влади о иницијативи и активностима на изради документа "Дјеца у сукобу са законом у БиХ" наводи се да је Министарство за људска права и избјеглице БиХ у израду ове стратегије, без сагласности ентитетских министарстава, укључило представнике појединих министарстава и стручних установа из РС, чиме се створио лажан утисак да је израда стратегије усаглашена са надлежним институцијама Српске.

Министарство правде РС сматра да текст Нацрта новог стратешког документа садржи низ проблематичних констатација и одредби које директно и индиректно улазе у ентитетске надлежности у овој области, као што је наметање обавеза ентитетским институцијама да прихвате, поштују и проводе активности и извршавају задатке који произилазе из стратегије.

Стратегијом је предвиђено формирање тима за праћење, који има широка овлаштења за надзор над активностима које проводе ентитетске институције, али без икакве директне одговорности, која је у потпуности на ентитетским институцијама чиме се поставља питање сврсисходности таквог тијела на државном нивоу, наводи се у информацији.

У Министарству правде истичу да је значајан број активности предвиђених овом стратегијом у РС већ проведен, међу којима је и доношење Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку, којим су створене претпоставке за провођење алтернативних санкција према малољетним починиоцима кривичних дјела – васпитних препорука и мјера полицијског упозорења.

"РС кроз постојање Одјељења васпитно-поправног дома за мушка малољетна лица, Одјељења васпитно-поправног дома за женска малољетна лица и Одјељења малољетничког затвора има заокружен систем институција чије је функционисање у надлежности Министарства правде. С друге стране, Министарство унутрашњих послова предузима значајне активности по питању превенције малољетничког преступништва, а Министарство здравља и социјалне заштите активно се укључује у рад правосудних органа и установа за извршење кривичних санкција", наводи се у информацији.

Министарство правде РС сматра да се на основу овог може закључити да је РС већ постигла значајне резултате у овој области, те да предложени концепт у документу Министарства за људска права и избјеглице БиХ не може одговорити на потребе система заштите малољетника у Српској.

Министарство за људска права и избјеглице БиХ, доставило је у фебруару Министарству правде, Министарству унутрашњих послова и Министарству здравља и социјалне заштите РС Нацрт новог стратешког документа "Дјеца у сукобу са законом у БиХ" за период 2011-2014. године на давање примједби, приједлога и сугестија, са циљем подршке за усвајање овога документа на државном нивоу.

Према наводима Министарства за људска права и избјеглице БиХ, стратегија је израђена у складу са Програмом рада Савјета министара БиХ за 2010. годину, али према сазнањима Министарства правде РС израда овога документа није била уврштена у план рада Савјета министара БиХ за 2010. годину.

Савјет министара БиХ усвојио је 2006. године Стратегију против малољетничког преступништва у БиХ за 2006-2010. годину, којом је двије године касније успостављено Координационо тијело је у чији састав је из РС именован по један представник из Mинистарства унутрашњих послова, Mинистарства здравља и социјалне заштите и Mинистарства правде.

На основу извјештаја Координационог тијела за праћење имплементације стратегије, као и на основу проведених анализа, резултати претходне стратегије били су незадовољавајући, чиме се наметнуло питање оправданости поновног доношења оваквог документа на државном нивоу.Оставите одговор