Закон и одлука: У Рогатици опшинској згради гријање за паре руралних области?

Умјесто да средства која се на рачун јавних прихода општине уплаћују по основу кориштења дрвних сортимената троши, како је децидирано наведено чланом 89. ставом 2) Закона о измјенама и допунама Закона о шумама ("Службени гласник Републике Српске" број 60/13) "за изградњу, реконструкцију, и огржавање инфраструктуре и других објеката на руралним подручјима јединица локалне самоуправе са које потичу продати дрвни сортименти" начелник општине Рогатица из СНСД-а Милорад Јагодић овим парама уводи централно згријање у зграду Општине Рогатица.

четвртак, 14 септембра, 2017 / 12:52

Законом је предвиђено да се ова средства могу користити само на сеоским поручјима са којих се сијече и продаје шума, и то на основу Програма на који сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а усваја га Скупштина општине Рогатица.

Немогуће је доћи до тачне информације да ли је Министарсво грубо прекршило Закон о шумама дајући сагласност да се паре умјесто, како Закон недвосмислено одређује, потроше на рурална подручја са којих се шума сијече него на гријање општинске администрације, или је предлагач, начелник општине, Министарству на сагласност дао један Програм, а сасвим други подметнуо одборницима на усвајање.

Посебну димензију овом ругању законима РС даје чињеница да је прије сједања у фотељу начелника општине Рогатица Милорад Јагодић био дугодишњи директор Шумског газдинства "Сјемећ" са које га није могла отјерати ни "сила закона" гдје каже да се у пензију мора ићи са 65 година живота и 42 године радног стажа, и да Јагодић одлично познаје ову област.

Упитно је и то да ли се централно гријање "општинарима" уводи парама из сјече за 2017. или 2016. годину, јер је током цијеле прошле године Јагодић, са позиције директора ШГ, спречавао да се буџету општине дозначе средства од 600.000 КМ од продатих дрвних соортимената све док камате нису нарасле на преко 100.000 КМ. Тек кад је сјео у начелничку фотељу Јагодић је ове паре пребацио буџету општине, и сада их умјесто за развој сеоских подручја са којих се сијече шума и продаје троши да зимус угрије општинску администрацију у центру Рогатице. А број запослених, уз скоро свакодневна запошљавања чланова СНСД-а, опасно се приближава троцифреном броју, иако по новом Закону о локалној самоуправи рогатичку Општинску управу сљедује свега четрдесетак административаца.

Такође "боде очи" и то да се од укупно 6 ставки "Програма коришћења средстава од накнада по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2017. години" само 2 односе на рурална подручја, а чак 4 на инвестиције у најужем центру града, а да је Министарство шумарства дало сагласност на све то, а одборници СО су то усвојили.