Влада РС: Прерађивачка индустрија имала раст од 6,5 одсто

Влада Републике Српске прихватила је данас, на 179. сједници, одржаној у Бањалуци,  Информацију о стању у области прерађивачке индустрије за 2017. годину.

среда, 30 маја, 2018 / 23:27

Информација садржи општи преглед стања и основне макроекономске показатеље и показатеље пословања, у областима прерађивачке индустрије које су у надлежности Министарства индустрије, енергетике и рударства, и то: Метална индустрија, Индустрија текстила, коже и обуће, Дрвна индустрија, Производња папира и производа од папира, Штампање и умножавање снимљених записа, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња производа од гуме и пластичних маса. Такође, информација садржи основне проблеме у пословању, предузете активности, те активности и мјере које се намјеравају предузети у наредном периоду.

Физички обим индустријске производње у периоду јануар-децембар 2017. године је растао по стопи од 1,4% у односу на исти период 2016. године, при чему је прерађивачка индустрија забиљежила раст производње од 6,5%.

Расту производње прерађивачке индустрије највише су допринијеле области, значајне према учешћу у прерађивачкој индустрији, и то: Производња коже и производа од коже (+ 9,9%), Производња готових металних производа, осим машина и опреме (+17,2%), Производња базних метала (+17,2%) и Производња производа од гуме и пластичних маса (+6,7%).

Према достављеним подацима Републичког завода за статистику, просјечан број запослених (са предузетницима) у укупној прерађивачкој индустрији у 2017. години износио је 54.440 и већи је за 4,4%, или за 2.318 запослених у односу на 2016. годину.

За анализу финансијског стања у прерађивачкој индустрији, кориштени су подаци из финансијских извјештаја привредних друштава, достављених АПИФ-у за 2017. годину. Кориштен је узорак од 1.963 привредна друштва .

Укупан приход остварен у 2017. години износио је 5,22 милијарде КМ, и у односу на 2016. годину већи је за 3,74%, док је нето добит у прерађивачкој индустрији у 2017. години износила 316,10 милиона КМ и већа је за 6,61% у односу на 2016. годину.

Привредна друштва из области прерађивачке индустрије у 2017. години остварила су извоз у вриједности од 2,93 милијарде КМ, што је више за 16,7% у односу на остварен извоз у 2016. години, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије растао по стопи од 10,1%.

Покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије у 2017. години износила је 74,93% и већа је за 4,21 процентни поен у односу на 2016. годину.