Влада Републике Српске противзаконито скрива примједбе на МехКо

Читавих пет мјесеци било је потребно Влади Републике Српске да ми одбије захтјев за достављње коментара и мишљења Владе о спорном механизму координације, који је Савјет министара тајно усвојио средином фебруара ове године.

понедељак, 18 јула, 2016 / 05:49

Аутор: Стефан Мачкић

Убрзо након што су медији средином фебруара ове године објавили да је Савјет министара Босне и Херцеговине тајно усвојио одлуку о механизму координације европских интеграција у БиХ, Влада Републике Српске одбила је да прихвати ту одлуку, а од Савјета министара је захтијевала да исту стави ван снаге.

Влада Српске се успротивила одлуци не само због начина на који је она усвојена, већ и због тога што су њоме извршене "суштинске измјене у договореној структури система координације, тијелима која су њим обухваћена, њиховом саставу, начину именовања њихових чланова, те по питању њиховог предсједавања”, пренијела је тада Радио-телевизија Републике Српске.

Не знајући да је механизам координације већ тајно усвојен, Влада Српске је направила анализу "спорног приједлога одлуке”, те су "коментари на све појединачне његове чланове” достављени Савјету министара. Мишљења и коментаре Владе Српске на приједлог одлуке тражио је предсједавајући Савјета министара Денис Звиздић и то на заједничкој сједници са предсједницима ентитетских влада одржаној након што је Савјет министара одлуку већ био усвојио.

Будући да нигдје нису наведене конкретне примједбе на усвојени механизам координације, средином фебруара ове године поднио сам Влади Српске, на основу Закона о слободи приступа информацијама РС, захтјев да ми достави поменута мишљења и коментаре на сваки од чланова приједлога одлуке о механизму координације, које су већ били доставили и Савјету министара. Такође сам тражио и "оригинални” текст одлуке о систему координације, који је Влада усвојила 2013. године, а Савјет министара и Влада Федерације БиХ 2015. године, и који су поменуте институције требало да прилагоде чињеници да је у међувремену ступио на снагу Споразум о стабилизацији и придруживању.

Унаточ законској обавези, Влада Српске није одговорила на захтјев у прописаном року, па сам поднио жалбу и Влади и Институцији Омбудсмена за људска права БиХ.

У изјашњењу Омбудсмену, Влада Српске навела је да "било какво изношење информација о овом питању може нашкодити самом преговарачком процесу и његовим очекиваним резултатима”, на шта сам одговорио да упознавање јавности са процесом доношења одлука може нашкодити том процесу само уколико се при одлучивању не ради у јавном интересу, те нагласио да је транспарентност у процесу доношења одлука основна претпоставка демократског друштва, а укључивање јавности у тај процес једна од најзначајнијих и најсветијих тековина демократског поретка.

Влада Српске такође је довела у питање и "интересе и мотиве подносиоца”, иако је то сасвим противно Закону о слободи приступа информацијама, који јасно налаже да јавни орган "неће испитивати нити захтијевати разлоге оправданости захтјева”. По Закону, информације од јавног органа може захтијевати свако и такав се захтјев може одбити само уколико се испуне строги критеријуми.

У коначници, Влада Српске се није позвала ни на једну једину законску одредбу која би спријечила објављивање тражених информација.

Како ми Влада Српске није доставила никакав непосредан одговор на захтјев или на жалбу у законом прописаном року, не рачунајући преписку посредством Институције Омбудсмена, поднио сам пријаву Управној инспекцији РС. Нажалост, и Управна инспекција је прекорачила законски рок у којем је морала поступити по пријави и о томе ме обавијестити, па сам упутио жалбу на ћутање Управне инспекције Министарству локалне управе и самоуправе РС.

Тек након тога стигло је штуро обавјештење Владе Српске, које је заправо само преформулисано изјашњење Владе Омбудсмену.

У обавјештењу, Влада Српске понавља да је заиста доставила коментаре и мишљења Савјету министара и додаје да "су све релевантне информације јавно објављене посредством медија и веб портала Владе Републике Српске, чиме је информација учињена доступном јавности.”

Шта су то "релевантне информације” не знам, али коментаре и мишљења Владе Српске на приједлог одлуке о механизму координације, који је Савјет министара тајно усвојио, нигдје нисам пронашао. Чак и уколико су они негдје објављени, а очито нису, Влада Српске је била законом обавезана да ми исте достави. Умјесто тога, чекао сам пет мјесеци да ми захтјев за приступ информацијама буде формално одбијен и то потпуно неосновано и противзаконито.

Позивам, стога, Владу Српске да објави своје примједбе на сваки од чланова одлуке о механизму координације како би се јавност упознала са недостацима, уколико исти постоје, рјешења за једно од кључних питања будућности како Републике Српске и њених грађана тако и остатка Босне и Херцеговине