Влада осми пут емитује обвезнице старе девизне штедње

Влада Републике Српске је на 194. сједници усвојила Одлуку о 8. емисији обвезница старе девизне штедње у износу од 45,3 милиона КМ. Обвезнице ће бити емитоване на име 1.612 штедиша који су извршили верификацију у периоду од 15. децембра 2016. године до 28. фебруара 2018. године.

петак, 14 септембра, 2018 / 15:09

У складу са Одлуком, 8. емисија обвезница старе девизне штедње биће извршена 03. октобра 2018. године, са роком доспијећа од пет година и полугодишњом отплатом, почевши од 03. априла 2019. године.

Министарство финансија ће, прије емисије обвезница, извршити готовинску исплату у складу са Законом о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње у укупном износу 3,4 милиона КМ. По том основу, на рачуне сваког верификованог штедише који је остварио право на готовинску исплату, биће дозначени износи до 2.000 КМ.

Од укупно 2.223 штедиша који су се пријавили на ову верификацију за 611 штедиша, готовинском исплатом до 2.000 КМ биће измирена укупна обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, док се за осталих 1.612 штедиша врши емисија обвезница.

У Републици Српској је до сада верификовано 656,4 милиона КМ старе девизне штедње. Министарство финансија је у готовини исплатило укупно 80 милиона КМ и извршило седам емисија обвезница за измирење обавеза по основу верификованих рачуна старе девизне штедње у Републици Српској, укупне номиналне вриједности 527,7 милиона КМ.

У цјелости је исплаћено пет емисија обвезница старе девизне штедње, а све обавезе по доспјелим купонима се исплаћују у року, а до сада је по доспјелим купонима исплаћено укупно 526,6 милиона КМ.