Влада одлучила о набавкама материјала за сјетву

Влада Републике Српске донијела је јуче, на 2. посебној сједници, у Бањој Луци Закључак којим је прхватила Информацију о спроведеном поступку набавке репроматеријала за потребе сјетве у 2011. години путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци. Влада Републике Српске прихватила је Нацрт Уговора о набавци репроматеријала за потребе прољетне сјетве у 2011. години и […]

уторак, 15 марта, 2011 / 09:34

Влада Републике Српске донијела је јуче, на 2. посебној сједници, у Бањој Луци Закључак којим је прхватила Информацију о спроведеном поступку набавке репроматеријала за потребе сјетве у 2011. години путем преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци.

Влада Републике Српске прихватила је Нацрт Уговора о набавци репроматеријала за потребе прољетне сјетве у 2011. години и задужила је Републичку дирекција за робне резерве Републике Српске да закључи Уговор са произвођачем минералног ђубрива ,,Фертил,, д.о.о. Бачка Паланка.

За реализацију овог закључка, задужује се Министарство трговине и туризма и Републичка дирекција за робне резерве.

Влада Републике Српске задужила је Министарство финансија и Републичку дирекцију за робне резерве да обезбиједe гаранцију за плаћање.

Нацрт уговора о набаци репроматеријала за потребе прољетне сјетве у 2011. години подразумијева набавку сљедећих врста ђубрива: НПК 15:15:15, у количини од 18.000.000 килограма (цијена 0,9313 КМ са ПДВ-ом) и НПК 8:26:26 у количини од 1.500.000 килограма (цијена 1.0752 КМ са ПДВ-ом).Оставите одговор