Влада о ИПА2 и енергетској стратегији Српске

Влада Републике Српске прихватила је данас, на 170. сједници, одржаној у Бањој Луци, Нацрт измјена и допунa стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године.

четвртак, март 29, 2018 / 20:34

Нацрт измјена и допунa стратегије развоја енергетике Републике Српске до 2035. године представља иновирану Стратегију развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, коју је Народна Скупштина Републике Српске усвојила у марту 2012. године.

Основни циљ ажуриране Стратегије је обезбјеђење сигурности снабдијевања енергијом, те стварање одрживог и конкурентног енергетског сектора, уз највиши степен одговорности према животној средини, који ће се остварити преко пет кључних стратешких циљева до 2035. године, и то:

– ефикасно коришћење (експлоатација) ресурса;

– сигурна и приступачна енергија;

– ефикасно коришћење енергије;

– енергетска транзиција и одговорност према животној средини и

– развој и усклађивање регулаторно-институционалног оквира.

Као индиректан и веома важан резултат спровођења Стратегије у наредном периоду очекује се да реализација пројеката у енергетском сектору донесе значајне користи цјелокупној привреди и становништву.

Законом о енергетици дефинисано је да Стратегију развоја енергетике доноси Народна скупштина на приједлог Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију o активностима Привремено успостављеног одбора за ИПА 2.

Влада Републике Српске поново позива Савјет министара да, због значаја који финансијска подршка Европске уније има за процес европских интеграција, посредством Дирекције за европске интеграције као своје стручне службе, хитно предузме мјере у правцу остварења услова да се процес програмирања средстава помоћи Европске уније одвија у складу са системом координације процеса европских интеграција у БиХ, који је на највишем техничком и политичком нивоу договорен 17. августа 2016. године.

Влада Републике Српске исказује озбиљну забринутост због перманентног настојања Дирекције за европске интеграције БиХ да спријечи да се радне групе у систему координације процеса европских интеграција у БиХ укључе у процес програмирања средстава помоћи Европске уније.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку информише Кабинет предсједавајућег Савјета министара, Дирекцију за европске интеграције БиХ, чланове Привремено усопстављеног ИПА 2 Одбора и Делегацију Европске уније у БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима у изради секторског планског документа за сектор пољопривреде и руралног развоја.

Влада Републике Српске захтијева од Савјета министара да обезбиједи да се програмирање ИПА 2, сектор: Пољопривреда и рурални развој, реализује у складу са усаглашеном Одлуком о систему координације процеса европских интеграција у БиХ.

Влада Републике Српске ће у случају неиспуњења наведеног услова, повући раније дату сагласност на Стратешки план руралног развоја Босне и Херцеговинe (2018-2021), оквирни документ.

Влада Републике Српске подсјећа да је својим Закључком број: 04/1-012-2-3409/17 од 29.12.2017. године заузела став да одбацује могућност реализације процеса програмирања у оквиру „секторских група за програмирање“ које су успостављене изван система координације процеса европских интеграција и без сагласности Владе Републике Српске, те да ће у случају да проблеми и мањкавости у процесу програмирања не буду ријешени на одговарајући начин повући сагласност на Стратешки план руралног развоја Босне и Херцеговинe (2018-2021), оквирни документ и обуставити све активности на његовом спровођењу.

Влада Републике Српске задужује Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да овај закључак достави Савјету министара БиХ, Делегацији Европске уније у БиХ, Дирекцији за европске интеграције и Министарству спољне трговине и економских односа БиХ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о раду и финансирању представништава Републике Српске у иностранству у 2017 години, те Информацију о предложеним програмима и плановима рада са финансијским плановима представништава Републике Српске у иностранству за 2018. годину. У вези са предметном информацијом, Влада је усвојила програме и планове рада и финансијске планове представништава Републике Српске у иностранству за 2018. годину.

Влада Републике Српске прихватила је Извјештај о раду Економско-социјалног савјета Републике Српске за период 01.01-31.12.2017. година и обавезала сва министарства да у складу са надлежностима достављају нацрте и приједлоге прописа на разматрање Економско-социјалном савјету Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Извјештај о пословању Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа за 2017. годину.

Влада Републике Српске прихватила је Извјештај о пословању Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука у периоду 01.01-31.12.2017. године и План рада и финансијски план Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука у периоду 01.01-31.12.2018. године.

Влада Републике Српске разматрала је и прихватила Извјештај о раду ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука за 2017. годину и донијела Одлуку о давању сагласности на План рада и финансијски план ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука за 2018. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Плана управљања Парк шумом „Слатина“ за период 2018-2027. година.

Планом управљања одређује се начин спровођења заштите , коришћења и управљања Парк шумом као заштићеним природним добро , смјернице и приоритети за заштиту и очување приридних вриједности, као и развојне смјернице , уз уважавање потреба локалног становништва.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о проглашењу претходне заштите Парка природе „Уна“.

Рјешењем се проглашава претходна заштита подручја ријеке Уне, на територији општина Крупа на Уни, Нови Град, Костајница и Козарска Дубица, у категорији заштићени пејзажи – парк природе.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2017.годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Акционог плана запошљaвања у Републици Српској за 2018. годину с циљем реализације мјера Програма економских реформи Републике Српске за 2018. годину у области запошљавања и циљева Стратегије запошљавања у Републици Српској за период 2016-2020. година.

За реализацију Акционог плана запошљавања у Републици Српској за 2018. годину Влада Републике Српске и ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ обезбиједили су средства у укупном износу од 14.679.380,00 КМ.

На основу овог Акционог плана ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске“ ће сачинити Програм запошљавања у Републици Српској – Оперативни план за реализацију Акционог плана запошљавања у 2018.години и програме за сваку од мјера из Акционог плана за које су обезбијеђена средства и доставити Министарству рада и борачко-инвалидске заштите на сагласност.

Остале мјере и активности спроводиће надлежни органи и институције утврђени у Акционом плану.

За спровођење ове одлуке и Акционог плана задужују се Министарство рада и борачко инвалидске заштите и други надлежни органи и институције одређени Акционим планом запошљавања у Републици Српској за 2018. годину.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *