Влада на 33. засједању (хитно) о приједлозима измјена закона о МУП и полицији

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 33. сједници одржаној у Бањалуци, Приједлог измјена и допуна Закона о полицији и унутрашњим пословима, по хитном поступку.

понедељак, 19 августа, 2019 / 16:17

Предложеним допунама прописује се да се полицијском службенику лични коефицијент за остваривање права на пензију утврђује на односу пет годишњих плата које су за полицијског службеника најповољније.

Циљ предложене допуне закона је да се побољша материјално стање полицијских службеника који су стекли право на старосну или инвалидску пензију.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом.

Образлажући разлоге за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом, обрађивач наводи да се указала потреба за додатним усаглашавањем Закона са новим рјешењима европског законодавства, с циљем даљег подстицања одрживог управљања отпадом.

Овим законом прописују се додатне дужности јединица локалне самоуправе у смислу наглашавања њихове улоге у систему управљања отпадом. Такође, уколико дође до настанка опасности по здравље људи и животну средину усљед поступања са отпадом непознатог лица, јединице локалне самоуправе обавезне су да предузму хитне мјере ради заштите људи и животне средине, односно да санирају насталу штету, а имају и право на накнаду трошкова санације настале штете од лица одговорног за њен настанак.

Прецизирају се обавезе произвођача производа који је обавезан да у највећој могућој мјери уводи и користи повратну амбалажу која смањује оптерећивање животне средине отпадом, те се детаљније уређују одредбе које се тичу поступања са отпадом приликом његовог транспорта.

Поред наведеног, овим законом прописује се обавеза плаћања накнаде за оптерећивање животне средине посебним категоријама отпада, а у сврху покривања трошкова успостављања система управљања овом категоријом отпада. Такође, Законом се уводи и нова категорија дозволе коју издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију – дозвола за управљање посебним категоријама отпада. 

Овим измјенама и допунама предложена је забрана увоза опасног отпада, будући да у Републици Српској не постоје прерађивачки капацитети за третман и одлагање опасног отпада.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о Базној анализи стања у БиХ за спровођење Протокола вода и здравље при УН Конвенцији о заштити и кориштењу прекограничних водотока и међународних језера.

Влада Републике Српске је сагласна да се Базна анализа стања у БиХ за спровођење Протокола вода и здравље при УН Конвенцији о заштити и кориштењу прекограничних водотока и међународних језера упути на усвајање Савјету министара БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању овлашћења за потписивање Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике Српске, Рјешење о давању овлашћења за потписивање Посебног колективног уговора за запослене у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске и Рјешење о давању овлашћења за потписивање Посебног колективног уговора за запослене у области унутрашњих послова Републике Српске.

Влада Републике Српске овластила је ресорно надлежне министре да потпишу посебне колективне уговоре.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању Радне групе за праћење изградње аутопутева у Републици Српској.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *