Вишковићева влада 169. пут: Министарству привреде три милиона КМ за подстицаје

Влада Републике Српске усвојила је данас, на 169. сједници, у Бањалуци, Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о туризму, којим се прописује поступак додјеле туристичких ваучера у Републици Српској.

четвртак, 12 маја, 2022 / 18:38

Измјенама овог закона, обезбјеђује се правни основ за додатни подстицај туристичкој привреди и грађанима Републике Српске, а који су у претходном периоду реализовани као мјера Компензационог фонда.

Такође, Нацртом закона смањују се формалности у поступку издавања лиценце за обављање послова туристичке агенције, усаглашава садржај Стратегије развоја туризма Републике Српске са системским прописима у области стратешког планирања и предвиђа основ Министарству трговине и туризма за давање сагласности на стандарде одрживог туризма.

Влада Републике Српске на данашњој сједници донијела је и Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава Министарству привреде и предузетништва на име подстицаја за повећање плате радника у износу од 3.000.000,00 КМ.

Наведена средства су намијењена за исплату подстицаја за повећање плата радника привредним субјектима који су у току 2021. године извршили повећање у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске и Правилником о поступку додјеле подстицаја за повећање плате радника.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Компензационог фонда Републике Српске за период јануар – септембар 2021. године. Према извјештају, за санацију и ублажавање штетних посљедица корона вируса у наведеном периоду издвојено је 87,5 милиона КМ.

Циљ оснивања овог фонда је санирање посљедица и потешкоћа насталих због пандемије корона вируса, а остварује се пружањем директне подршке:

  1. предузетницима и пословним субјектима у Републици Српској, који су претрпили или трпе штету, усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона,
  1. Заводу за запошљавање Републике Српске субвенционисањем доприноса за незапосленост насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона,
  1. здравственом сектору Републике Српске за покриће трошкова насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона,
  1. запосленим у јавном сектору у Републици Српској који су обављали послове под посебно отежаним условима рада насталим усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона.