Усвојена апелација браће Алијагић

САРАЈЕВО – Уставни суд БиХ усвојио је апелацију Салиха и Муамера Алијагића из Требиња, те оставио на снази дио пресуде Окружног суда у Требињу од 2004. године, према којој су Влада Републике Српске /РС/ и општина Требиње Алијагићима на име одштете за одузету имовину требало да исплате око 36 милиона КМ. Уставни суд БиХ је […]

недеља, 31 маја, 2009 / 15:44

САРАЈЕВО – Уставни суд БиХ усвојио је апелацију Салиха и Муамера Алијагића из Требиња, те оставио на снази дио пресуде Окружног суда у Требињу од 2004. године, према којој су Влада Републике Српске /РС/ и општина Требиње Алијагићима на име одштете за одузету имовину требало да исплате око 36 милиона КМ.

Уставни суд БиХ је оставио на снази пресуду Окружног суда у Требињу од 24. септембра 2004. године у дијелу у којем је одлучено о накнади материјалне штете за одузети репроматеријал, а у дијелу одлуке о каматама и накнади за одузете машине предмет је враћен на поновни поступак, саопштено је из овог суда.

У саопштењу се наводи да је Уставни суд БиХ утврдио да постоји повреда права на правичан поступак и права на имовину када су Врховни суд РС и Окружни суд у Требињу, у поступку утврђивања накнаде штете за одузету имовину, како се додаје, очигледно произвољно примијенили релевантне позитивноправне прописе и када парнични поступак није окончан у "разумном року".

Уставни суд БиХ је због неоснованости одбацио апелацију Министарства трговине и снабдијевања Републике Српске и општине Требиње, поднесену против пресуде Врховног суда РС од 31. јануара 2008. године, којом се Алијагићима треба исплатити око 1,2 милиона КМ.

Окружни суд у Требињу је крајем 2004. године донио пресуду у корист Алијагића, по којој Влада РС и општина Требиње треба да има исплате око 36 милиона КМ.

Врховни суд РС је исте године поништио ову пресуду и упутио предмет другостепеном органу, који је у поновљеном поступку 2005. године одлучио да се Алијагићима исплати око 1,2 милиона КМ.

Влада РС и општина Требиње су се жалили на ову пресуду, као и Алијагићи, па је 2008. године Врховни суд РС потврдио пресуду о исплати 1,2 милиона КМ, на шта су се поново жалиле обје стране.Оставите одговор