Уредба о маржама на гориво: Велепродајна 0,6 КМ, малопродајна 0,25 КМ

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата, којом се утврђује постојање услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена на територији Републике Српске одређивањем максималних износа маржи које се примјењују приликом формирања цијена нафтних деривата.

петак, 2 априла, 2021 / 22:33

Предметном Уредбом трговцима који обављају дјелатност трговине на велико нафтним дериватима прописује се максимална велепродајна маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литри деривата, док се трговцима који обављају дјелатност трговине на мало нафтним дериватима прописује максимална малопродајна маржа у апсолутном износу од 0,25 КМ по литри деривата.

Инспекцијски надзор над примјеном Уредбе вршиће Републичка управа за инспекцијске послове посредством републичког тржишног инспектора и тржишног инспектора у јединицама локалне самоуправе, у складу са овлашћењима прописаних Законом о регулисању цијена и прописом којим се уређује инспекцијски надзор.