УГ Тендер: Нови закон ће учинити корупцију неконтролисаном и легалном

Удружење грађана Тендер упутило је отворено писмо делегатима Парламентарне скупштине БиХ, а посебно Предсједавајућем клуба СДА, господину Асиму Сарајлићу, поводом приједлога новог закона о јавним набавкама. Поштовани и уважени делегати Парламентарне скупштине БиХ, а посебно господине Сарајлићу, Предсједништво УГ Тендера, иницирано расправом у емисији „Индиректно“, вођеном на РТРС-у, 10.03.2014.године, као и укупној увелико закулисаној активности […]

среда, 12 марта, 2014 / 08:15

Удружење грађана Тендер упутило је отворено писмо делегатима Парламентарне скупштине БиХ, а посебно Предсједавајућем клуба СДА, господину Асиму Сарајлићу, поводом приједлога новог закона о јавним набавкама.

Поштовани и уважени делегати Парламентарне скупштине БиХ, а посебно господине Сарајлићу, Предсједништво УГ Тендера, иницирано расправом у емисији „Индиректно“, вођеном на РТРС-у, 10.03.2014.године, као и укупној увелико закулисаној активности од водеће двије политичке партије, по питању нетранспарентних двоипогодишњих припрема за доношење новог Закона о јавним набавкама (ЗЈН), приморани смо да Вам се обратимо, у нади да ћете се крајње одговорно, одлучно и искључиво у заштити јавног интереса одредити према неколико апсолутно непримјерених рјешења, која ће достигнуто дно корупције у јавним набавкама, као што би рекли економисти, још више продубити, због мањкавих и нејасних правила игре и учинити корупцију у потпуности неконтролисаном и легалном, вежући је искључиво само за морал и савјест најодговорнијих у уговорним органима, којима су повјерена јавна средстава на кориштење.

Док су све земље у нашем сусједству и транзицији донијеле изузетно антикоруптивне нове ЗЈН-ове, који су за кратко вријеме радикално подигли ниво транспарентности, конкурентности, ефикасности и одговорности у уговорним органима и понуђачима, обезбјеђујући тиме знатно рационалније трошење јавних средстава у овом најзначајнијем сегменту јавне потрошње, за то вријеме најодговорнији у БХ власти су одлучили да доношењем новог ЗЈН-а отворе додатне просторе за могуће још веће претакање средстава пореских обвезника и грађана у приватне џепове.

Будући да је у емисији госпођа Мајкић јасно рекла да је „тег на ваги“ за доношење новог ЗЈН-а искључиво у рукама делегата СДА, који су по процјени исте одлучили да подрже доношење овог документа, Предсједништво Тендера је сматрало за потребу да се обрати лично Вама господине Сарјалићу, подсјећајући Вас на проведене изузетно садржајне, квалитетне и конструктивне разговоре у просторијама Ваше партије 07.05.2012. године, везано за заједничко анализирање коруптивног стања у јавним набавкама и непримјереност предложених рјешења у Приједлогу Нацрта новог ЗЈН-а, којег је креирала Агенције за јавне набавке (АЈН). Тада сте и сами констатовали и нагласили да се урушавање система јавних набавки и раст корупције у јавним набавкама мора зауставити, одлучним инсистирањем да се управо одговарајућа рјешења за то морају изнаћи у новом ЗЈН-у, како би се привукле ино инвестиције, отварала нова радна мјеста, а тиме и обезбјеђивао раст стандарда грађана.

Надамо се, да је управо такав Ваш егзактан и примјерен став, који је у потпуности на фону УГ Тендера и свакако истинских интереса и потреба пореских обвезника и грађана, као што су била и пресудна опредјељења најодговорнијих руководстава земаља у регији али и захтјева из ЕУ, и даље остао козистентан и да је као такав увелико у колизији са предложеним крајње коруптивним рјешењима и механизмима у Приједлогу новог ЗЈН-а, међу којима су и:

 • Необавезивање уговорних органа да доносе годишње планове набавки и објављују их на Порталу јавних набавки, а поготово не цјеловите и потпуне, као што су то обавезно својим ЗЈН-овима учинили наши сусједи и све друге земље у транзицији, јер недоношење истих апсполутно омогућује разне злоупотребе и мешетарења, а тиме и неодговорно провођење јавних набавки у уговорном органу, остављајући, као и до сада на вољу најодговорнијима у истим да по властитом нахођењу, „ад хоц“ проводе непримјерене врсте поступака самих предметних набавки, као што је то и до сада чињено путем преговарачких поступака без објаве, који су достигли проценат учешћа од 50% у укупној вриједности потписаних уговора, а оваквим приступом тај проценат провођења набавки фактички „у 4 ока“ биће и премашен по броју и висини учешћа. У прилог опредјељења водећих партија да форсирају провођење преговарачких поступака без објаве, свакако иде и давање могућности уговорном органу да наведеним поступком, дакле без јавног оглашавања, склапа уговоре и веће вриједности од 9 милиона КМ за радове са понуђачем који у „дилу“ понуди највећу договорену цијену (Члан 14. Приједлога ЗЈН-а). Наведено рјешење не познаје ни један ЗЈН у свијету, а у пресуди Европског суда правде у предмету Европска комисија против Њемачке јасно је заузет став да се преговарачки поступци без објаве могу проводити само у три случаја и то: када је настао непредвидив догађај или када се објективно не може у предвиђеном временском року провести отворени поступак, односно када постоји веза између наведена два случаја.
 • Онемогућавање од стране уговорног органа понуђачима да учествују за све лотове у оглашеној предметној набавци јасно говори о спречавању успјешног тржишног натјецања, што не познаје ни један ЗЈН, а у супротности је и са Чланом 1. Устава БиХ, који инсистира, поред осталог и на слободном кретању капитала. Дата наведна могућност уговорном органу отвориће простор да исти бира са којим ће понуђачем реализовати поједине лотове, уз могућност елиминације оних понуђача који би се одлучили да своју понуду доставе за више лотова од дозвољених (члан 16.).
 • Омогућавањем уговорном органу да 7 дана по истеку ваљаности понуда доноси одлуку о избору или поништавању поступка уз обавезно тражење од понуђача да обезбиједе продужење гаранције за ваљаност понуде, неминовно ће увијек довести увијек до поништавања поступака, уколико се онемогући потписивање уговора са унапријед протежираним понуђачем, а наведено ће за посљедицу имати у поновљеном поступку провођење преговарачког поступка без објаве, упаво са протежираним понуђачем, што је и циљ оваквог рјешења (члан 70.).
 • Необавезивање АЈН да проводи мониторинге над оглашеним поступцима у односу на зацртане видове потупка у годишњим плановима, отвориће као и до сада простор за толерисање разних видова деструктивног понашања уговорних органа искључиво из коруптивних разлога, без било какве одговорности. Непредвиђањем у ЗЈН-у обавезе АЈН-у да врши обавезну обуку службеника за јавне набавке, исте ће се и даље проводити од стране приватних предузећа, који са образовним процесом и јавним набавкама немају никаквог додира, изузев успостављеног „дила“ у обостраном интересу са АЈН.
 • Укидање процента од 10% учешћа директних споразума у укупној вриједности средстава предвиђених за јавне набавке у уговорном органу, отвориће простор овом најнетранспарентнијем поступку да се путем истог реализују сва средстава предвиђена за јавну набавку, свакако по вишеструко већим цијенама од тржишних.

Непредвиђање прекршајне одговорности за уговорне органе и одговорна лица у истима:

 • Ако онемогући увид понуђачу у понуду најповољнијег понуђача, по донесеној одлуци о избору најповољнијег понуђача у року од 2 дана од дана пријема захтјева, тиме ће истом ускратити могућност квалитетне израде жалбе, а тиме и успјешне правне заштите. (члан 11.)
 • Ако не донесе цјеловит годишњи план јавних набавки са свим јасно разрађеним параметрима и ако исти не објави на својој страници и Порталу јавних набавки, а не као што се из Приједлога ЗЈН-а може закључити да ће се то регулисати позаконским актима и на wеб страницу уговорног органа што је свакако нетранспарентно и бесмислено. (члан 17.)
 • Ако на Порталу јавних набавки не објави провођење поступка веће вриједности од 6.000,00 КМ, отвориће и даље простор да се проводе нетранспарентни поступци без јавног оглашавања, јер за такво деструктивно понашање није предвиђена мјера одговорности. (члан 36.)
 • Ако понуђачу не достави тендерску документацију на његов захтјев, као што је и до сада чињено, а без предвиђене казне то ће бити сасвим извјесно. (члан 55.)
 • Ако на захтјев понуђача не достави одговор за појашњење тендерске документације, као што је и до сада била пракса. (члан 56.)
 • Ако на захтјев понуђача не изврши провјеру неприродно ниске цијене, као што је и до сада од другостепеног органа толерисано, уколико је био наклоњен уговорном органу. (члан 66.)
 • Ако не донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништењу поступка до истека рока важења понуда, односно ако онемогући понуђачу да учествује за цјеловиту предметну набавку. (члан 70.)

Исто тако, изнесени став госпође Мајкић у емисији, да УГ Тендер на Јавној расправи, одржаној у Парламентарној скупштини 05.02.2014. године, у организацији Комисије за финансије и буџет, није упутио амандмане на Приједлог ЗЈН-а, изостављајући при томе чињеницу да се представник Тендера у своме иступу оградио од Приједлога новог ЗЈН-а указујући, а то се може и провјерити у стенограму, да је предложени ЗЈН, као „ново одијело“ сачињен од штофа којег су мољци корупције увелико изгризли и да стављање на исти бројних закрпа у виду амандмана истоме не би могло у стратешком смислу обезбиједити све механизме за већу превенцију, едукацију и санкционисање учесника, како из уговорних органа тако и понуђача, а у крајњој инстанци стварање основе за домаћинско располагање јавним средствима.

УГ Тендер, као стручна, одговорна, конструктивна, добронамјерна и озбиљна организација цивилног друштва, која у је у протеклој седмогодишњој активности искључиво имала и има за циљ да обезбиједи праведно и активно тржишно натјецање, једнак третман и недискриминацију свих понуђача, а не само неких, као што то тврди директорица АЈН и госпођа Мајкић, значајне напоре, полазећи увијек од директива ЕУ, најбољих рјешења из ЗЈН-ова сусједних и других земаља у транзицији, бројних истраживања, као и богатог властитог искуства непосредног учешћа приватних предузећа у јавним набавкама, је улагао у настојању да изнађе најповољнија алтернативна рјешења за побољшање и унапређење садржаја у Приједлогу Нацрта новог ЗЈН-а АЈН-а, путем 42 амандмана, а потом и предложеним властитим Приједлогом Нацрта, за који је добио апсолутну једнодушну подршку у јавним расправама од 2.582 представника из свих релевантних структура БХ друштва.

Чињеница да је УГ Тендер на сугестију неколико организација цивилног друштва учествовао у предлагању 21, који су писмено достављени Комисији прије одржавања Јавне расправе и као такви су се морали наћи равноправно са осталим предложеним амандманима, јер временски би било немогуће да било ко у свом јављању које је ограничено на 5 минута у расправи презентује 21 амандман са образложењима. Да је Тендер био у праву, када је у расправи одустао од давања властитих бројних амандмана најбоље потврђује да су само 4 заступника и 1 клуб делегата, на 125 чланова Приједлога ЗЈН-а упутили Комисији 89 амандмана, што јасно говори да предложени ЗЈН неће моћи послужити својој сврси и намјени, да путем веће транспарентности, конкурентности, ефикасности и одговорности, обезбиједи суштински смисао доношења, тј. најрационалнијег трошења јавних средстава у овом најрастрошнијем сегменту јавне потрошње, који је очито остао партијама на власти као једини извор за могућу легалну пљачку средстава пореских обвезника, јер како нам је свима познато, завршено је са ратним профитерством, донацијама, фиктивним предузећима, изузев оф шор компанијама, неплаћеним порезима и пљачкашким приватизацијама.

Имајући у виду укупну тешку економску ситуацију и све веће проблеме око обезбјеђивања средстава за финансирање јавне потрошње и враћање дугова, доношењем стратешког, истинског антикоруптивног ЗЈН-а, могла би се уштедити значајна средстава, чак и до милијарду КМ на годишњем нивоу, за наведене насушне потребе, а то се једино може обезбиједити радикалним заокретом у свијести најодговорнијих у држави да јавни интерес морају да ставе изнад властитих ауторитета и државне тајне, што је у складу и са аксиолошким правилом Европског суда за људска права.

Тендер се нада и очекује да је увелико достигнута критичка свијест и код самих грађана, а која би морала да буде и савјест за оне који су их бирали на прошлим изборима, као и за оне за које ће се одлучивати на предстојећим.