У састанци шест градова о отпусту људи са сметњама у менталном здрављу

У циљу одрживости примјене модела отпуста из болница за лица са сметњама у менталном здрављу, којим се дефинише методологија координације међу професионалцима унутар система заштите менталног здравља, одржано је низ стручних састанака за сва три нивоа овог система и социјалне заштите у Републици Српској.

понедељак, 19 јула, 2021 / 09:23

Састанци су одржани у шест градова, а учесници су били руководиоци болница и њихових служби, домова здравља, центара за заштиту менталног здравља, центара за социјални рад и установа социјалне заштите. Састанци су одржани у Источном Сарајеву, Добоју, Бањалуци, Приједору, Градишци и Требињу. 

Модел заједничког планирања отпуста из болница за лица са сметњама у менталном здрављу израђен је и пробно примијењен у Републици Српској у склопу Пројекта менталног здравља у БиХ, а представља прецизну процедуру како би се пацијентима омогућило да имају одговарајуће услуге у заједници и тиме континуитет бриге и након отпуста из болнице. Подршку њима и њиховим породицама у томе ће пружити центри за заштиту менталног здравља и центри за социјални рад, са циљем да се смањи вјероватноћа за погоршање здравственог стања или потреба да поновним пријемом на болничко лијечење.

Према ријечима помоћника министра здравља и социјалне заштите Републике Српске Милана Латиновића, ситуација на терену је показала да постоји велика потреба у координацији здравственог и социјалног сектора у пружању услуга лицима са сметњама у менталном здрављу.

"На едукацији су представници центара за ментално здравље, центара за социјални рад, болница, представници Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и Пројекта менталног здравља у БиХ, и у тој дисциплинарности и у тој међусекторској сарадњи у ствари ми видимо будућност бриге према лицима са менталним сметањама и проблемима. Велика је заинтересованост и спремност људи из ова два система да у складу са дефинисаним законским обавезама одговоре и унаприједе бригу о лицима са менталним сметњама и да њихов опоравак буде што квалитетнији”, рекао је Латиновић.

Начелница одјељења за породичну и дјечију заштиту у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске Бранка Сладојевић истиче да је представљање модела отпуста пацијената неопходно како би особе са сметњама у менталном здрављу које се отпуштају из болница добиле што бољи третман и услугу у локалној заједници и наставили са лијечењем и рехабилитацијом, а систем социјалне заштите је у томе подршка здравственом систему.

"Кроз реформу коју проводи Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, акценат се ставља на нове услуге, а направљен је легислативни оквир и кроз Стратегију развоја менталног здравља коју је усвојила Влада Републике Српске. Подршка коју имамо од Асоцијације XY кроз Пројекат менталног здравља је веома важна", истиче Сладојевић.

Лидерица на Пројекту менталног здравља у БиХ Ениса Мешић подсјетила је да је ово реформски пројекат који се проводи 11 година, те да је модел заједничког планирања отпуста из болница за лица са сметњама у менталном здрављу дефинисан новим Законом о заштити менталног здравља и Правилником о заједничком планирању отпуста лица са сметњама у менталном здрављу у Републици Српској. Она истиче да утврђена методологија заједничког планирања отпуста максимално превенира нежељене ситуације након отпуста пацијената са сметњама у менталном здрављу.

"У пракси се дешава да лијечена особа, након отпуста из болнице, због стигме избјегава да тражи услуге здравствених установа у својој средини, неријетко престаје да користи лијекове јер се осјећа добро, због чега се стање по правилу погорша, па је неопходна поновна хоспитализација. Циљ ове методологије је да то спријечи, а на начин да особа која је отпуштена из болнице врло брзо буде увезана са центром за заштиту менталног здравља и центром за социјални рад у својој локалној заједници и да се уз њихову помоћ максимално одржава њено здравствено и фукционално стање”, напомиње Мешић.

Након серије стручних састанака услиједила је четверодневна едукација за координаторе континуитета бриге за модел заједничког планирања отпуста пацијената из болница у локалну заједницу у Републици Српској.

Пројекат менталног здравља у БиХ подржава Влада Швајцарске, а реализује Асоцијација XY у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске и Федералним министарством здравства.