Туристичка мјеста у Српској: Бања Лука и Источно Сарајево

На основу рјешења издатих од стране Министарства трговине и туризма Републике Српске, градови Бањалука и Источно Сарајево проглашени су туристичким мјестима у Републици Српској, према квантитативним и квалитативним критеријумима за проглашење туристичког мјеста, а у циљу успостављања центара који ће имати улогу покретача туристичког развоја у Републици Српској.

понедељак, 5 новембра, 2018 / 16:21

Наиме, у складу са Законом о туризму, проглашење туристичког мјеста врши се на основу квантитативних и квалитативних критеријума. Квантитативни критеријуми процјењују се на основу података о обиму туристичког промета (број долазака и ноћења туриста) на подручју јединице локалне самоуправе у посљедњој години која претходи години у којој се врши проглашење туристичког мјеста. Квалитативни критеријуми се процјењују на основу степена изграђености туристичке инфраструктуре (туристичка сигнализација, природна и културна баштина, туристички производи и др) и туристичке супраструктуре (хотели, мотели, пансиони, хостели, сеоска домаћинства, ресторани и др) на подручју јединице локалне самоуправе.

Претходно су Министарству трговине и туризма упућени захтјеви за проглашење туристичког мјеста од стране Града Бањалука и Града Источно Сарајево као организационих и функционалних цјелина са формираном туристичком понудом, природним вриједностима, културним добрима, знаменитостима од значаја за туризам, комуналном, саобраћајном и туристичком инфраструктуром и другим садржајима за смјештај и боравак туриста.

Рјешења којим су градови Бањалука и Источно Сарајево проглашени туристичким мјестима у Републици Српској донесена су на период од пет година након чега подлијежу ревизији.Оставите одговор