Tрошкови предсједника Додика: 19 савјетника, а само један аналитичар

Предсједник Српске има 19 савјетника и једног тзв. извршиоца спољнополитичке анализе.

уторак, 25 априла, 2017 / 19:02

Предсједник Српске има 19 савјетника и једног тзв. извршиоца спољнополитичке анализе.

Према извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора у Служби предсједника, поред предсједника и два потпредсједника, ангажовано је 80 радника за 37 систематизованих радних мјеста. Предсједник Српске има 19 савјетника, од којих је 11 у радном односу, пет савјетника прима функционални додатак, а три савјетника су се одреклa права на накнаду.

Буџет

Средства за рад Службе предсједника обезбјеђују се из буџета Републике Српске, а из буџетских средстава Службе предсједника финансира се рад Сената Републике.

Ревизори наводе да је Служби предсједника прошле године одобрен износ од 9.911.000 КМ, од тога је било предвиђено: за лична примања 2.552.400 КМ, за расходе коришћења роба и услуга 7.043.600 КМ, грантове 100.000 КМ, дознаке 20.000 КМ и издатке за нефинансијску имовину 195.000 КМ (за произведену сталну имовину 100.000 КМ и залихе 95.000 КМ).

Послије усвојеног буџета извршено је 14 реалокација (прерасподјела) у укупном износу од 2.992.245 KM. Реaлокацијама на основу рјешења Владе одобрена су средстава Служби предсједника из буџетске резерве за обиљежавање Дана Републике Српске (500.000 КМ) и спровођење републичког реферeндума (140.100 КМ)

Како се трошило

Укупни расходи и издаци Службе предсједника 2016. године износили су 10.807.584 КМ од тога на расходе за лична примања отишло је 2.551.544 КМ, расходе по основу коришћења роба и услуга 7.612.130 КМ, грантове 99.999 КМ, дознаке 20.000 КМ, расходе обрачунског карактера 340.471 КМ и издатке за нефинансијску имовину 183.440 КМ.

Расходи за бруто плате износили су 2.499.268 КМ. Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања износили су 52.276 КМ, а односе се на расходе за: накнаде превоза 37.164 КМ, награде за посебне резултате у раду 2.850 КМ, новчане помоћи приликом рођења дјетета 1.116 КМ, новчане помоћи у случају смрти члана уже породице 7.760 КМ и остале награде и једнократне помоћи – 800 КМ.

За робе и услуге Служба предсједника потрошила је 7.612.131 КМ и то је у односу на претходну годину више за 8,85%.

За закуп је потрошено 75.978 КМ. Од тога за закуп стамбених објеката 1.500 КМ/мјесечно за изнајмљивање стана за потпредсједника Републике, пословних простора 1.441 КМ/мјесечно за закуп пословног простора у старој згради Административног центра Града Источно Сарајево, за закуп превозних средстава 11.839 КМ, комуникационе опреме 17.153 КМ, специјалне опреме 5.850 КМ и остале расходе закупа 13.575 КМ.

И предсједнику је дошао увећан рачун за струју

На трошкове енергије, комуналних, комуникационих услуга потрошено је 314.392 КМ За електричну енергију 56.777 КМ, комуналне услуге 59.760 КМ, услуге коришћења фиксних телефона 40.691 КМ, услуга коришћења мобилних телефона 121.885 КМ, интернета 19.960 КМ, ПТТ услуга 7.124 КМ и осталих услуга 8.195 КМ.

За одржавање зграда отишло је 5.620 КМ, за одржавање моторних возила 185.531 КМ, а 19.794 КМ за одржавање канцеларијске, комуникационе и остале опреме.

Служба предсједника је за путовања потрошила 420.944 КМ. За службена путовања у земљи плаћено је 95.434 КМ, а за иностранство 145.596 КМ. За гориво током тих путовања потрошено је 179.914 КМ.

На осигурање аута потрошено је 5.526 КМ, осигурања запослених 2.354 КМ, а за штампање, графичке обраде, копирања, увезивања, плаћено је 57.519 КМ. За објављивања тендера, огласа и информативних текстова потрошено је 21.418 КМ, за израду фотографија 11.230 КМ, итд.

За одржавања јавне површине и "заштите животне средине" (уређење простора, цвјетне аранжмане) потрошено је 21.246 КМ

Велика ставка у буџету Службе предсједника су тзв "Остали непоменути расходи" који износе 6.292.772 КМ, а односе се на расходе: стручног усавршавања запослених (10.158 КМ), бруто накнада за рад ван радног односа (455.740 КМ), репрезентације (759.308 КМ), пореза и доприноса на терет послодавца (13.981 КМ) и осталих непоменутих расхода (5.053.585 КМ).

За рад ван радног односа плаћају се чланови Сената, 17.916 КМ бруто, ту су накнаде за чланове комисија од 7.960 КМ, бруто накнада за функционални додатак 134.969 КМ, бруто накнада по основу уговора о дјелу 39.581 КМ и остале бруто накнаде 255.314 КМ.

Како пише у ревизорском извјештају, накнаде по основу уговора о дјелу највећим дијелом се односе на закључени уговор о ауторском дјелу са извршиоцем ангажованим на реализацији прославе Дана Републике, уговор о дјелу са извршиоцем за послове спољнополитичке анализе и уговоре од дјелу са извршиоцима на реализацији обиљежавања 75 година од почетка геноцида у логору Јасеновац

Трошкови репрезентације у земљи износили су 148.152 КМ, а у иностранству 57.307 КМ, Репрезентативнi трошкови организације Дана Републике били су 499.297 КМ, а за поклоне је потрошено 49.240 КМ.

Хуманост, спорт и култура

Ставка Остали непоменути расходи уствари представља својеврстан фонд помоћу којег се предсједник ставља у улогу народног добротвора.

Средства од 5.053.585 КМ највећим дијелом се односе на:расходе по основу пројеката подршке хуманитарним и радним акцијама – 4.528.540 КМ, расходе по основу пројеката подршке изградње објеката за дјецу и омладину – 390.000 КМ и расходе за израду медаља – 134.924 КМ,

Средства у хуманитарним акцијама су додијељена на основу поднесених и одобрених захтјева (осим награда истакнутим спортистима). Средства су додијељена највише у различитим хуманитарним акцијама, за лијечење тешко обољелих и грађана који су у тешкој материјалној ситуацији. Највише је уплаћено за подршку пројекту „Хуманитарна акција – помоћ за болесну дјецу и лијечење болесне дјеце у Републици Српској у 2016. години“ у укупном износу од 842.000 КМ за 304 родитеља болесне дјеце.

Из истог гранта дијели се новац за образовне и културне институције. Општина Источно Ново Сарајево добила је 50.000 КМ за уређење и опремање обданишта; Јеврејски центар Арие Ливне добио је 30.000 КМ "за редовне активности", Андрићград 20.000 за Сајам књига, Унија студената 40.000 за Универзијаду, Хор Бањалучанке 48.000 за одлазак на хорско такмичење у Сочи итд.

Спортистима и спортским клубовима Служба предсједника је подијелила 510.500 КМ, од тога 120.000 Кајак-кану клуб Врбас за Свејтско првенству у кајаку и кануу.

Муфтијство бањалучко добило је 30.000 КМ за отварање Ферхадије. Исто толико "Ствараоци РС" за организацију округлог стола.

Занимљиво је да је извјесно Удружење за мобилност и едукацију „Аранеа“ из Зворника добило 185.000 КМ за пројекат „Штампање, промоција и дистрибуција дјела–Историја Републике Српске“;

За пројекате подршке изградње објеката за дјецу и омладину издвојено је 390.000 КМ.

Иначе, прошле године Служба предсједника набавила је службено возило марке VW Passat B8 2.0 TDI BMT Comfortline и за то издвојила 54.897 KM.

Извјештај је позитиван

Главна служба за ревизију дала је позитивно мишљење за овај извјештај.

"По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Службе предсједника Републике Српске, истинито и објективно приказују, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2016. године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања", написали су ревизори.Оставите одговор