Трилинг асова: Влада Радована Вишковића одржала 111. сједницу

Влада Републике Српске одржала је данас, у Бањалуци, 111. сједницу, којом је предсједавао предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић. Влада Усвојена је Информација о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника за 2020. годину.

четвртак, 4 марта, 2021 / 15:33

За буџетску 2020. годину, на приједлог Комисије, Влада Републике Српске је донијела шест одлука за измирење обавеза за неуплаћене доприносе у износу од 5.529.698,92 КМ. Наведеним средствима су измирени доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 2.337 радника из 132 предузећа.

Програм социјалног збрињавања радника који су процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без запослења у Републици Српској реализује се од 2004. године.

У периоду од 2004. до 31.12.2020. године путем овог програма збринуто је 64.839 радника из 459 предузећа. Од овог броја, путем Јавног позива омогућено је приоритетно остваривање права на старосну пензију за 7.683 радника.

Укупно уплаћена средства за реализацију Програма социјалног збрињавања радника у периоду 2004 – 2020. година износе 196.062.710,47 КМ.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, у износу од 442.047,03 КМ.

Неведена средства су одобрена за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 40 радника из 23 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за додјелу текућег гранта од 400.000 КМ за ЈУ Ветеринарски институт "Др Васо Бутозан" за 2021. годину.

Влада Републике Српске донијела је и Одлуку о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за додјелу текућег гранта од 450.000 КМ за Фонд за спречавање заразних болести за 2021. годину.

Средства се распоређују за накнаду штете за животиње које су нешкодљиво уклоњене приликом реализације мјера на сузбијању нарочито опасних заразних болести и зооноза. Средства ће се користити и за санацију жаришта након уништавања заражених животиња, те непланиране мјере здравствене заштите животиња које могу проузроковати посљедице широких размјера.

Влада Републике Српске данас је прихватила и Извјештај о реализацији Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања Републике Српске за период 2018 – 2020. годинa.

Овај извјештај биће упућен на разматрање Народној скупштини Републике Српске.