Tри алармне станице између Бочца и БЛ

Три алармне станице за обавјештавање становништва у случајевима изливања ријеке или хаварије на брани "Бочац" биће изграђене у наредном периоду на обалама ријеке Врбас низводно од хидроелектране. Одлуку о изградњи ових објеката разматраће одборници Скупштине града на засједању заказаном у уторак, 16. јуна. Према скупштинском материјалу постављање сирена за узбуну планирано је у Крупи на […]

понедељак, 15 јуна, 2015 / 13:19

Три алармне станице за обавјештавање становништва у случајевима изливања ријеке или хаварије на брани "Бочац" биће изграђене у наредном периоду на обалама ријеке Врбас низводно од хидроелектране.

Одлуку о изградњи ових објеката разматраће одборници Скупштине града на засједању заказаном у уторак, 16. јуна.

Према скупштинском материјалу постављање сирена за узбуну планирано је у Крупи на Врбасу, Дуципољу и Јагарама.

Директор "Хидроелектрана на Врбасу" Недељко Кесић рекао је да је циљ постављања алармних станица осматрање стања на брани у "Бочцу", акумулацији те обавјештавање становништва на угроженом подручју у случајевима поплава или проблема на брани због високог водостаја.

– Низ ријеку Врбас, од бране "Бочац" до ушћа ријеке Саве до сада је изграђено седам алармних станица, завршено постављање опреме у главном центру у Бочцу и у три регионална центра Бањалука, Лакташи и Србац – казао је Кесић.

Додао је да ће изградња алармних станица у Крупи на Врбасу, Дуципољу и Јагарама почети након што се прибави дозвола за грађење.

Према документу Градске управе Процјена угрожености од елементарне непогоде и друге несреће града тренутно стање изграђених водозаштитних објеката као што су насипи, обалоутврде, потпорни зидови и слично није задовољавајућа.

– Неопходно је да се овакви објекти у што краћем периоду изграде на најкритичнијим локацијама на подручју града – наведено је у овом документу.

Како је прецизирано корито ријеке Врбас у градском подручју регулисано је само на два мјеста.

– Изграђена је брана у Делибашином селу и насип на лијевој обали Врбаса од "Витаминке" до Нове Сировине што није довољно – стоји у документу.

Наводе да је изграђен и насип на десној обали Врбање у Чесми дужине од 1.800 метара, 11 обалоутврда на Врбасу и Врбањи те исто толико брана на 11 водотока.

Брана

Максимална дозвољена кота за протицај воде кроз брану у "Бочцу" износи 2.040 кубних метара у секунди.

– До прошле године највиши протицај воде кроз брану износио је 1.400 кубних метара у секунди, али изградњом додатног система за пропуштање воде тај ниво је знатно повећан – стоји у програму.

Плављења

Врбас највише плави Крупу на Врбасу, Рекавице, Карановац, Српске топлице, Чесму и Пријечане

Швракава угрожава дио Карановца

Црквена дио Лауша и Долац

Драгочајка плави површине око жељезничке станице Рамићи, мјесне канцеларије и амбуланту

Угрожени путни правци
Регионални пут према Бронзаном Мајдану уз ријеку Бистрицу

Пут Борковићи-Славићка-Радосавска уз ријеку Бркосла

Пут Буквалек – Доња кола – Дедић Локва – Суботица уз ријеку Сутурлија

Пут уз поток Брусина у Пријечанима