Транспаренси због Топлане послао Град БЛ на Уставни суд Српске

Транспаренцy Интернатионал у БиХ (ТИ БиХ) је поднио Уставном суду Републике Српске Иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке Скупштине Града Бањалука о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије.

среда, 14 марта, 2018 / 13:34

Према мишљењу ТИ БиХ спорним одредбама ове Одлуке незаконито се и противно Уставу прописују услови за искључење са топлификационе мреже. Одредбе Одлуке су у супротности са одредбама Закона о комуналним дјелатностима, Закона о заштити потрошача у Републици Српској, Закона о одржавању зграда и Закона о облигационим односима. Спорна Одлука тако прописује обавезу прибављања сагласности свих етажних власника кад корисник услуге жели да се искључи са система централног гријања. Ускраћује се и право на накнаду штете потрошачу којем Еко-топлана Бањалука проузрокује штету при испоруци топлотне енергије. Такође, представници удружења за заштиту потрошача нису укључени у рад комисије за рјешавање рекламација потрошача.

У Иницијативи се посебно истиче да су одредбама спорне Одлуке, поред поменутих закона и Устава Републике Српске, повријеђени и права загарантована Европском конвенцијом о људским правима и основним слободама, као и принцип правне извјесности.

Поред тога што је Скупштина града Бањалука донијела одлуке у складу са интересима Еко-топлане, ТИ БиХ сматра да се формирањем Еко-топлане Бањалуке избјегло јавно-приватно партнерство само како би се производња и дистрибуција топлотне енергије пренијела у већинско приватно власништво. Недавно су и радници Топлане а.д. Бањалука поднијели кривичне пријаве против управе овог предузећа, те је из свих тих разлога битно да се јавности објелодани Уговор о пословно-техничкој сарадњи јавног предузећа Топлана а.д. Бањалука са привредним друштвом Еко-топлана Бањалука д.о.о. Иако је ТИ БиХ поднио захтјев за приступ информацијама, копија овог Уговора још није достављена.

ТИ БиХ апелује на Уставни суд РС да приоритетно узме у рад оцјену уставности и законитости спорне Одлуке Скупштине Града Бањалука јер ће посљедице њене примјене проузроковати штетне посљедице великих размјера по грађане и правни систем Републике Српске.