Транспаренси се вајка: Најтеже приступити информацијама о начину потрошње јавних средстава

Иако је у РС и ФБиХ око двије трећине јавних органа доставило податке о начину утрошка средства као што су грантови, субвенцији и стипендије, 70% институција у РС и 50% у ФБиХ није доставило све тражене информације, већ само дјелимичне одговоре и укупне износе, без детаља о крајним корисницима средстава.

понедељак, 1 октобра, 2018 / 09:34

ТИ БиХ је на конференцији поводом Међународног дана слободе приступа информацијамапрезентовано истраживање о доступности информација које се односе на јавна средства намијењена за грантове, субвенције, покровитељства и спонзорства, стипендије и једнократне новчане помоћи за период 2016 – 2017. година.

Прелиминарни налази истраживања, које је обухватило све нивое власти, показују да чак једна трећина јавних органа није доставила информације у законском року. Иако је у Републици Српској и Федерацији БиХ око двије трећине јавних органа доставило податке о начину како су утрошена средства као што су грантови, субвенцији и стипендије, 70% институција у РС и 50% у ФБиХ није доставило све тражене информације. Најтеже је било доћи до информација о крајњим корисницима јавних средстава, посебно када су у питању корисници пољопривредних подстицаја. Јавни органи су веома често достављали непотпуне информације, или документе у којима се нису налазили подаци о крајњим корисницима јавних средстава. Такође, главни изговор за недостављање тражених информација односио се на наводну обимност тражене документације, као и на позивање на изузетке као што су заштита личних података и повјерљивих комерцијалних интереса.

На конференцији је било говора и о препрекама са којима су се суочили сви учесници јавног позива Федералног завода за запошљавање у оквиру којег се располагало средствима за самозапошљавање, а који је због недостатка ваљаних информација и начина како је спроведен окарактерисан као примјер лоше праксе, или као илустрација нетранспарентности. ТИ БиХ је у конкретном случају по пријави организације Глас жене упутио приговор Омбудсману за људска права који је указао да је нарушен принцип добре управе. Јавна средства су додијељена подносиоцима апликације само на основу брзине подношења њихових апликације, те уопште нису постојали други критеријуми нити јасне информације о начину како ће бити подијељена средства.

На посљедњем панелу представљана је Иницијатива Партнерство за отворену власти, чији је члан и Босна и Херцеговина. Иако је БиХ још 2014. године приступила Партнерству, тек се у наредном периоду очекује израда Акционих планова за све нивое власти са циљем унапређења транспарентности свих јавних органа. Чланови Савјетодавног вијећа БиХ за Иницијативу Партнерство за отворену власт сагласили су се да је у наредном периоду неопходно усагласити акционе планове и прецизно дефинисати мјере како би отворени подаци, олакшан приступ информацијама и проактивна транспарентност коначно постали дио званичних јавних политика.Оставите одговор