Транспаренси сад каже да ВСТС не ваља – крије податке

Током прошле године петорица судија и један тужилац у Босни и Херцеговини кажњени су због професионалних пропуста, иако су им већ раније изрицане дисциплинске мјере. Против једног судије, који је чак три пута кажњаван, поднесена је дисциплинска тужба, али сва ова имена Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС) крије од јавности.

понедељак, 16 септембра, 2019 / 18:40

Овакво рјешење се није критиковало приликом настајања, а данас када прије свега персоналне промјене у ВСТС не одговарају, креће се и са критикама. Ми критике увијек преносимо, као и похвале, али смо принуђени да због енглеског правописа, саопштења ове организације доносимо пресловљено.

Одбили су…

Одбили су захтјев Транспаренцy интернатионал у БИХ (ТИБИХ) да доставе ове информације из поступака који су правоснажно окончани, иако их по закону могу држати у тајности само док траје поступак. Тако није могуће утврдити ко је и због чега кажњен, а образложење ВСТС-а је да се ради о стварима повјерљиве природе.

– Одлучено је да је заштита процеса доношења одлука ВСТВ-а у дисциплинским предметима, као и његова основна дјелатност примарна у односу на јавни интерес, наводи се у рјешењу ВСТС-а.

ТИБИХ је уложио жалбу на одлуку ВСТС-а, коју је потписао предсједник Милан Тегелтија, јер се ради о информацијама од јавног интереса, а није наведен ни законски основ по ком се ове информације ускраћују грађанима. Због оваквог приступа немогуће је адекватно пратити рад правосуђа, проводити анализе и захтијевати јавну одговорност носилаца правосудних функција.

Разлог више је тај што је током 2018. Канцеларија дисциплинског тужиоца утврдила да су неке судије, између осталог, користиле свој положај како би прибавиле неоправдану корист за себе или друге, имале непримјерене контакте са странком у поступку, намјерно давале лажне информације и наштетиле угледу судијске функције.

Због овога, али и бројних других пропуста, судијама и тужиоцима изречено је 29 дисциплинских мјера, али ВСТС крије њихова имена и конкретне информације о почињеним прекршајима.

Седам носилаца правосудних функција је кажњено писменом опоменом која се јавно не објављује, а десет јавном опоменом, у којој се опет не објављује ни ко је опоменут, ни због чега. Девет носилаца правосудних функција је кажњењо мјером смањења плате, двоје разрјешењем, а једно посебном мјером.

Извор : Извјештај о раду Уреда дисциплинског тужиоца за 2018. годину

Јавности чак нису доступни ни подаци у којој институцији раде санкционисане судије и тужиоци, а на интернет страници ВСТС-а доступне су само коначне одлуке у дисциплнинским поступцима, али у анонимизираној форми. Ту се наводе само иницијали носилаца правосудних функција, иако не постоје никакве законске препреке да њихова имена буду објављена. Таква пракса ВСТС-а обесмишљава институт дисциплинске одговорности и начело јавности рада правосуђа, јер се подаци крију од јавности као повјерљиви, иако не постоји ништа повјерљиво у одлученим предметима против судија и тужилаца. Позивање на повјерљивост само ставља сумњу на регулаторне органе и цијелу правосудну заједницу и смањује ионако слабо повјерење грађана.Коментариши