Транспаренси и Сиси(ај) писали влади Ефбиха

Транспаренси Интернешнел у БИХ (ТИ БиХ) и Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) позивају заступнице и заступнике у Парламенту ФБиХ да коначно осигурају доношење Закона о измјенама и допунама Закона о раду ФБиХ у дијелу који се односи на унапређење система запошљавања у јавном сектору у Федерацији БиХ.

субота, 23 децембра, 2017 / 14:06

Наиме, у протеклом периоду ТИ БиХ и ЦЦИ су припремили "Уредбу о поступку пријема у радни однос у јавној служби у ФБиХ" која на принципима транспаретности и мериторности регулира поступак запошљавања у свим субјектима јавног сектора, а који не улазе у састав државне службе. Влада ФБиХ раније је исказала спремност да донесе ову Уредбу одмах по усвајању измјена и допуна Закона о раду.

Међутим, коначно доношење допуна Закона о раду пролонгира се већ шест мјесеци од стране руководства Представничког дома Федералног парламента. На молбу за појашњење и одржавање састанка оглушила су се оба предсједавајућа домова, Един Мушић (СДА) и Лидија Брадара (ХДЗ).

ТИ БиХ и ЦЦИ сматрају изузетно битним боље регулирање јавне конкуренције у свим дијеловима јавног сектора, јер се само тако могу умањити коруптивне праксе при запошљавању као што су страначко запошљавање, непотизам, мито и кронизам. Усвајањем Уредбе која прописује избор најкомпетентнијих кандидата испунили би се захтјеви Реформске агенде и коначно показала стварна политичка воља у борби против корупције. Налази из истраживања обје организације показују да грађани сматрају да су поступци при запошљавању у јавном сектору најкорумпиранији и да сви грађани немају једнаке шансе.

ТИ БиХ и ЦЦИ зато још једном апелују да се усвоје измјене и допуне Закона о раду које ће омогућити да Влада ФБиХ у најкраћем року донесе Уредбу која ће прописати обавезу проведбе јавног конкурса при запошљавању у цијелом јавном сектору, укључујући и јавна предузећа, агенције, фондове, као и образовне, здравствене и друге установе, које не улазе у састав државне службе, те једнако важно, запошљавање најбољих кандидата, тј. способних, а не подобних, по било којем основу.

У прилогу овом отвореном писму је поштанска отпремница као доказ да су ЦЦИ и ТИ БиХ ресорном министарству и кабинету Премијера Новалића доставили радни материјал "Уредбе о поступку пријема у радни однос у јавној служби у ФБиХ".