Транспаренси и Федералне резерве: Да ли одборник може бити и директор градске фирме?

Америчка организација Транспаренси интернешнел каже: Због специфичне одредбе у Закону Зоран Поповић може уједно бити одборник у Скупштини града Бања Лука и директор "Водовод" а.д. у овом граду и то по Комисији не представља сукоб интереса.

недеља, 27 јуна, 2021 / 13:06

Фронтал.РС подржава борбу против корупције, али нејасно је и даље ко су идеали и какви системи и уређења се препоручују, обзиром да су у САД Савезне резерве (Federal reserve) у функцији Народне банке заправо 12 банака у приватном власништву, које доносе монетарне одлуке независно од предсједника САД.

И тако, док размишљамо о тој чињеници можете прочитати остатак на српско писмо пресловљеног саопштења ТИ БиХ:

Одборник у градској скупштини у Бањалуци Зоран Поповић, који је мандат на претходним локалним изборима освојио на листи СНСД-а уједно је директор предузећа "Водовод" а.д. Бања Лука од 2018. године. Како је Град Бања Лука већински власник Водовод-а, на њега би требало да односе одредбе Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске које би требало да спријече овакве неспојиве функције.

Међутим, Комисија за спречавање сукоба интереса у РС је нашла начин по ком Поповић може да настави да врши ове двије, по свему неспојиве функције.

Наиме, у свом Закључку од 4.6.2021. године који је објављен на званичном сајту овог тијела, предсједница Комисије Обренка Слијепчевић износи тумачење како је ово јавно предузеће настало дјеломичном приватизацијом државног капитала чији власник је била Република Српска, која је потом свој дио власништва пребацила на јединицу локалне самоуправе, односно Град Бања Луку. То значи да је Град власник, али не и оснивач овог предузећа.

Закон о спречавању сукоба интереса у РС у члану 5. дефинише да изабрани представници, носиоци извршних функција и савјетници не могу у вријеме трајања мандата бити чланови управе или директори јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.

За Комисију је ово тумачење основ да "Водовод" а.д., иако већински у власништву Града Бања Лука, буде изузет од примјене Закона о сукобу интереса када су у питању неспојивости функција одборника на локалном нивоу власти у РС. На овај начин је практично озакоњено обављање функције одборника у градској Скупштини и директора у јавном предузећу, чак и ако је његов већински власник јединица локалне самоуправе.

Овај случај најбоље илуструје посљедице нејасног и недовољно прецизираног законског оквира али и указује на неопходност што хитније измјене закона који уређују област сукоба интереса.

Због тога Транспаренцy Интернатионал у Босни и Херцеговини заговара доношење новог законског рјешења који, између осталог, предвиђа шири опсег лица на које се примјењује, те јасније дефинисање неспојивих функција. Поред тога, ТИ БиХ се у свом приједлогу залаже за јачање независности и капацитета Комисије за одлучивање о сукобу интереса и увођење контроле тачности имовинских картона које подносе носиоци јавних функција.