Транспаренси и ЦЦИ: Стотине нових радних мјеста без конкурса

Данас је у Сарајеву одржана Јавна трибина "Транспарентно, мериторно и одговорно запошљавање у јавном сектору", коју су организовали Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ) и Транспаренси Интернешнел у БиХ (ТИ БиХ), с циљем подршке доношењу реформских закона и подзаконских аката који регулишу поштена и транспарентна именовања и запошљавања у цијелом јавном сектору.

петак, 27 октобра, 2017 / 14:07

"Истраживање које је ЦЦИ провео током прве половине 2017. године, показује да је у 71% анкетираних јавних установа, примарно у здравству, просвјети, јавним предузећима и ванбужетским фондовима, забиљежено неколико стотина нових запошљавања, најчешће без конкурса. Посматрајући генерално јавни сектор, број новозапослених у 2017.години достиже и неколико хиљада. У јавним установама, институцијама и предузећима, обухваћеним истраживањем, у којима постоје јавни конкурси, у 57% случајева "интервју" с кандидатима пресуђује при запошљавању, често без јасних критерија и процедура. Због тога се одлучивање своди на личну процјену чланова комисија, па није ријеткост да за исти одговор, један члан комисије даје максималан број бодова, а други минималан. Додатни проблем представља начин формирања конкурсних комисија. У већем дијелу јавног сектора, ван државне службе, што обухвата око 80% упослених на буџетима, о начину избора комисије за запошљавање, транспарентности процеса, компетенцијама и независноти комисије, најчешће одлучује руководилац који запошљава, па је тиме институт јавног конкурса обесмишљен", наводи се у Извјештају о мониторингу именовања и запошљавања у јавном сектору у БиХ, који је данас представљен.

ТИ БИХ и ЦЦИ данас су представили и садржај "Уредбе о поступку пријема у радни однос у јавној служби у Федерацији Босне и Херцеговине", која треба бити донијета одмах након коначног усаглашавања текста Закона о измјенама и допунама Закона о раду у Парламенту Федерације БиХ, што се очекује на сједници заказаној за понедјељак 30.10.2017. ТИ БиХ и ЦЦИ припремили су радни материјал Уредбе која треба значајно унаприједити систем запошљавања у јавном сектору, те осигурати запошљавање најквалитетнијих кадрова. Уредбом се детаљно прописује поступак пријема у радни однос у јавној служби у ФБиХ , од обавезе расписивања јавних конкурса, прецизирања критеријума за избор чланова конкурсних комисија, преко начина бодовања, те запошљавања најбољих кандидата. На овај начин ТИ БиХ и ЦЦИ су дали свој допринос бољој проведби реформе јавне управе у сегменту управљања људским потенцијалима у складу са СИГМА принципима и захтјевима Европске уније у процесу проширења, нарочито у погледу унапређења пракси, именовања и запошљавања на принципима транспарентности, мериторности и одговорности, а не страначке подобности.

ТИ БиХ и ЦЦИ апелују на заступнике у Парламенту ФБиХ да се коначно оконча парламентарна процедура за усвајање Закона о измјенама и допунама Закона о раду Федерације БиХ, како би се омогућило доношење Уредбе о поступку пријема у радни однос у јавној служби у ФБиХ.Оставите одговор