Живи и мртви (Živi i mrtvi)

Значајан филм. Дешава се у ратом захваћеној Босни, а нема Срба нигдје. Зашто их нема? Ко убија, онда? Коље? Силује?