(Бау)штела – кол΄ко имаш праксе?

VII међународни научно-стручни скуп "Савремена теорија и пракса у градитељству", одржаће се 14. и 15. априла 2011. године у великој сали Банског двора у Бањој Луци


(Бау)штела – кол΄ко имаш праксе?

VII међународни научно-стручни скуп "Савремена теорија и пракса у градитељству", одржаће се 14. и 15. априла 2011. године у великој сали Банског двора у Бањој Луци