Здравство: Осигураници имате заштитнике

У свим пословницама Фонда здравственог осигурања Републике Српске именовани су заштитници права осигураника који ће свакодневно бити присутни не само у пословницама, већ и у здравственим установама и апотекама, како би помагали осигураницима у остваривању њихових права и спречавали њихово евентуално кршење.