100 година од формирања Велике ложе Србије

Коријени овдашњег слободног зидарства сежу и у дубљу прошлост, прва масонска ложа радила је у Београду већ средином 19. вијека, а многи Срби припадали су масонским ложама још од средине 18. вијека