ЛОШЕ ОБРАЗОВАЊЕ (LA MALA EDUCACIÓN)

Препознатљиво из Алмодоварове, односно шпанске кухиње. Не доноси ништа ново, и у оквиру његовог опуса; то је Живот је чудо, у низу Кустуричиних.