Ревизија пословања Шума Српске

Ликвидност Шума Републике Српске је крајње забрињавајућа. Низак ниво економичности и рентабилности. Финансијски извјештаји не приказују истинито и објективно стање у Шумама Српске, оцијенила је независна ревизија "Вралаудит" пословање Шума Српске у 2010. години.