Шуме Српске: Десетогодишњи план развоја

Одржане јавне расправе о Нацрту стратегије развоја шумарства у РС за период 2011. до 2021. година показале су да је прије свега неопходно ојачати сектор шумарства у владиним институцијама, ускладити законодавство у овој области са међународним прописима, те наћи адекватне одговоре на питања као то су повећање шумовитости, повећање квалитета шумског фонда и побољшање здравственог […]


Повећана производња шумских сортимената

У Републици Српској је за пет мјесеци ове године произведено укупно 718 048 кубних метара разних шумских сортимената или више за 33 одсто него у истом периоду прошле године, подаци су Завода за статистику РС.

Шуме Српске: Десетогодишњи план развоја

Одржане јавне расправе о Нацрту стратегије развоја шумарства у РС за период 2011. до 2021. година показале су да је прије свега неопходно ојачати сектор шумарства у владиним институцијама, ускладити законодавство у овој области са међународним прописима, те наћи адекватне одговоре на питања као то су повећање шумовитости, повећање квалитета шумског фонда и побољшање здравственог […]


Повећана производња шумских сортимената

У Републици Српској је за пет мјесеци ове године произведено укупно 718 048 кубних метара разних шумских сортимената или више за 33 одсто него у истом периоду прошле године, подаци су Завода за статистику РС.