УС: Радојица за начелника Станара, нема коалиција са СДС и ПДП

На састанку Предсједничког колегијума Уједињене Српске са руководством Општинског одбора Уједињене Српске Станари усвојена је кандидатура Радојице Ћелића за начелника општине Станари, након што се стекну законски услови за исту.


Стиже кинески кредит за Станаре

У Бањој Луци су данас потписани уговори између Владе Републике Српске, "Кинеске развојне банке" и енергетске компаније "ЕФТ група" о кредитирању пројекта изградње Термоелектране "Станари", вриједности 350 милиона евра.


Радови на термоелектрани Станари на видику

При­пре­ме за из­градњу тер­мо­елек­тра­не у Ста­на­ри­ма код До­бо­ја у пу­ном су је­ку и ра­до­ви би тре­ба­ло да по­чну у дру­гој по­ло­ви­ни ове го­ди­не – са­оп­ште­но је из ЕФТ гру­пе, ко­ја је ин­вес­ти­тор овог ве­ли­ког енер­гет­ског обје­кта.


УС: Радојица за начелника Станара, нема коалиција са СДС и ПДП

На састанку Предсједничког колегијума Уједињене Српске са руководством Општинског одбора Уједињене Српске Станари усвојена је кандидатура Радојице Ћелића за начелника општине Станари, након што се стекну законски услови за исту.Стиже кинески кредит за Станаре

У Бањој Луци су данас потписани уговори између Владе Републике Српске, "Кинеске развојне банке" и енергетске компаније "ЕФТ група" о кредитирању пројекта изградње Термоелектране "Станари", вриједности 350 милиона евра.


Радови на термоелектрани Станари на видику

При­пре­ме за из­градњу тер­мо­елек­тра­не у Ста­на­ри­ма код До­бо­ја у пу­ном су је­ку и ра­до­ви би тре­ба­ло да по­чну у дру­гој по­ло­ви­ни ове го­ди­не – са­оп­ште­но је из ЕФТ гру­пе, ко­ја је ин­вес­ти­тор овог ве­ли­ког енер­гет­ског обје­кта.