Контролни систем некад и сад

Некада је поред адекватне интерне контроле у пословању правних субјеката постојала и екстерна контрола коју је проводила Служба друштвеног књиговодства.


Контролни систем некад и сад

Некада је поред адекватне интерне контроле у пословању правних субјеката постојала и екстерна контрола коју је проводила Служба друштвеног књиговодства.