Котор Варош: Подручне школе без првачића

У подручнм петоразредним школама Грабовачка Ријека и Крушеву Брдо, у општини Котор Вароши, у којима ове године није уписан ниједан првачић, неизвјестан је наставак рада у наредној школској години – изјавио је Никола Курушић, директор Основне школе "Петар Кочић" у чијем саставу се налазе наведене школе.


Котор Варош: Подручне школе без првачића

У подручнм петоразредним школама Грабовачка Ријека и Крушеву Брдо, у општини Котор Вароши, у којима ове године није уписан ниједан првачић, неизвјестан је наставак рада у наредној школској години – изјавио је Никола Курушић, директор Основне школе "Петар Кочић" у чијем саставу се налазе наведене школе.