Друже Трики, ми (ти) се чујемо

Ако знате шта је трип, а знате и шта је хоп; онда вам је све јасно. Прво треба скочити, па рећи нешто о Трикијевом наступу у Бањој Луци.


Друже Трики, ми (ти) се чујемо

Ако знате шта је трип, а знате и шта је хоп; онда вам је све јасно. Прво треба скочити, па рећи нешто о Трикијевом наступу у Бањој Луци.