Посебна, маркетиншка, сједница Владе Српске: Повећане предизборне пензије

Влада Републике Српске донијела је данас, на 26 посебној сједници, одржаној у Бањој Луци, Одлуку о ванредном усклађивању општег бода и пензија. Општи бод се ванредно усклађује почев од 1. јуна 2018 године, тако да се повећава за 2,5 %.


Плате у Српској: Најбољи просјек у Агенцији за банкарство

Плате запослених у јавном и до четири пута су више у односу на примања радника у приватном сектору, а у јавним предузећима у Републици Српској има великих разлика у мјесечним зарадама, посебно када је ријеч о директорским фотељама, али и о пословима секретарице, чистачице или складиштара.


Цркавица: Директори раде за 3000 и 2500 КМ

Сви директори запослени у области просвјете и културе Републике Српске потписали су нове менаџерске уговоре о платама и тако испоштовали закључак Владе РС да плата, заједно са регресом, топлим оброком, зимницом и осталим примањима по основу радног односа, не могу бити веће од 3.000 КМ за директоре, и 2.500 КМ за извршне директоре у јавним […]


РС: одлука о смањењу плата

БАЊА ЛУКА – Све агенције и фондови у саставу Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске провели су одлуку Владе о смањењу плата директора и руководилаца јавних предузећа и установа, рекао је ресорни министар Петар Ђокић.


Посебна, маркетиншка, сједница Владе Српске: Повећане предизборне пензије

Влада Републике Српске донијела је данас, на 26 посебној сједници, одржаној у Бањој Луци, Одлуку о ванредном усклађивању општег бода и пензија. Општи бод се ванредно усклађује почев од 1. јуна 2018 године, тако да се повећава за 2,5 %.Плате у Српској: Најбољи просјек у Агенцији за банкарство

Плате запослених у јавном и до четири пута су више у односу на примања радника у приватном сектору, а у јавним предузећима у Републици Српској има великих разлика у мјесечним зарадама, посебно када је ријеч о директорским фотељама, али и о пословима секретарице, чистачице или складиштара.


Цркавица: Директори раде за 3000 и 2500 КМ

Сви директори запослени у области просвјете и културе Републике Српске потписали су нове менаџерске уговоре о платама и тако испоштовали закључак Владе РС да плата, заједно са регресом, топлим оброком, зимницом и осталим примањима по основу радног односа, не могу бити веће од 3.000 КМ за директоре, и 2.500 КМ за извршне директоре у јавним […]


РС: одлука о смањењу плата

БАЊА ЛУКА – Све агенције и фондови у саставу Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске провели су одлуку Владе о смањењу плата директора и руководилаца јавних предузећа и установа, рекао је ресорни министар Петар Ђокић.